Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Tabl pos yn dod â chleifion yn agosach at ei gilydd

Mae'r uwch radiograffydd Tracy Lewis yn sefyll gyda'r claf Michael Puffett a'r radiograffydd Rebecca Lloyd wrth ymyl y bwrdd posau.

Mae bwrdd pos newydd yn helpu cleifion i basio'r amser wrth iddynt aros am driniaeth radiotherapi.

Sefydlodd staff yng Nghanolfan Ganser De Orllewin Cymru Ysbyty Singleton y bwrdd ar ôl clywed sut roedd wedi bod yn boblogaidd gyda chleifion mewn ysbytai eraill.

“Fe ddechreuodd gyda ni gyda bwrdd wrth y ffenestr ac yn dod â jig-so 1,000 darn o’i gartref, ac mae wedi ei dyfu,” meddai’r radiograffydd Caryl Matthews.

Mae'r uwch radiograffydd Tracy Lewis yn sefyll gyda'r claf Michael Puffett a'r radiograffydd Rebecca Lloyd wrth ymyl y bwrdd posau.

Mae cleifion sy'n derbyn radiotherapi yn ymweld â'r ganolfan bob dydd am wythnosau ar y tro.

Oherwydd natur eu triniaeth gallant fod yno am ychydig oriau bob sesiwn felly mae'n hanfodol cael rhywbeth i gadw eu meddyliau oddi ar bethau.

Capsiwn: Uwch radiograffydd Tracy Lewis (chwith), claf Michael Puffett a'r radiograffydd Rebecca Lloyd.

“Mae’n syniad syml ond yn effeithiol iawn,” meddai’r radiograffydd Rebecca Lloyd.

“Mae cleifion wedi dweud sut y mae'n gwneud gwahaniaeth go iawn wrth iddynt aros.

“Nawr mae pawb yn cymryd rhan ac mae perthnasoedd cleifion yn tyfu o’i herwydd.

“Rydyn ni wedi ychwanegu Sudoku, chwiliadau geiriau, llyfrau lliwio - llawer o bethau i feddiannu eu hamser.”

Yn ddiweddar, mae'r claf Ray Wooldridge wedi gorffen derbyn triniaeth yn y ganolfan. Cyflwynwyd y bwrdd posau yn ystod ei ymweliadau a dywed iddo wneud gwahaniaeth gwirioneddol i’w hwyliau ef a chleifion eraill.

Meddai Ray: “Rydyn ni wedi mwynhau’n fawr. Am flynyddoedd rydym wedi gwneud jig-soi gartref, felly pan welsom ef yn yr ystafell roeddem yn meddwl y byddem yn rhoi cynnig arni.

“Mae’r amser yn mynd heibio’n gyflym iawn gyda’r jig-so yno. Roedd yn rhaid i mi yfed dŵr 45 munud cyn fy nhriniaeth ac yn aml roedd yn rhaid i'm gwraig fy atgoffa i yfed oherwydd fy mod wedi ymgolli cymaint.

“Fe wnaethon ni hefyd ddechrau siarad â phobl eraill trwy wneud y jig-so. Dim ond am y darnau a'r rhannau o'r jig-so maen nhw wedi'u gwneud ar y dechrau, ond oddi yno fe wnaethon ni siarad am driniaeth a'r hyn rydyn ni i gyd wedi mynd drwyddo neu beth i'w ddisgwyl. "

Ychwanegodd gwraig Ray, Susan: “Yn ystod yr wythnos gyntaf roedd yna lawer o gylchgronau - cymerodd Ray lyfr a orffennodd mewn wythnos. Roedd yn eithaf ynysig, ond cyn gynted ag y dechreuon ni ei wneud fe newidiodd yr awyrgylch.

“Yn sicr mae wedi tynnu ein meddwl oddi ar bethau, bu bron i’r salwch ddod yn eilradd i’n hymweliad!”

Mae'r tîm nawr yn bwriadu cyflwyno gemau cardiau i gleifion yn ystod eu harhosiad am driniaeth oncoleg hefyd.

Diolch i sawl claf hael, nid yw'r adran radiotherapi yn chwilio am unrhyw roddion ar hyn o bryd.