Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Staff yn camu i fyny am ras 10k i godi arian at elusen y bwrdd iechyd

delwedd o ferched yn gwenu yn paratoi i redeg 10k i elusen

Bydd tîm eiddgar o’r adrannau pediatreg ac argyfwng yn rhedeg 10k Bae Admiral Swansea i godi arian ar gyfer offer newydd.

Mae'r tîm yn cynnwys grwpiau staff o ymgynghorwyr i weithwyr cymorth gofal iechyd sy'n ymuno i godi arian i brynu technoleg a fydd yn cefnogi eu hyfforddiant efelychu.

Dywedodd yr ymgynghorydd pediatreg Huma Mazhar: “Mae hyfforddiant efelychu yn hanfodol i ddatblygu ein staff. Mae'n caniatáu inni redeg trwy senarios mewn lleoliad diogel i ffwrdd oddi wrth gleifion.

“Mae'r gwersi rydyn ni'n eu dysgu o'r efelychiadau hyn yn helpu gyda gofal cleifion yn y dyfodol.”

Mae'r offer cyfredol wedi dyddio ac mae angen ei uwchraddio. Mae'r tîm yn gobeithio codi digon i brynu monitor newydd, sy'n hanfodol i roi trosolwg pan fydd efelychiadau'n digwydd.

Dywedodd un o’r rhedwyr, y nyrs Rachel Isaac: “Rydyn ni’n gweithio’n dda iawn gyda’n gilydd o ddydd i ddydd ar y ward, a thrwy ymuno i godi arian fel tîm ni fydd ond yn dod â ni yn nes at ein gilydd.”

Mae hyfforddiant ar gyfer y digwyddiad wedi hen ddechrau ac mae'r tîm wedi sefydlu tudalen JustGiving ar gyfer rhoddion. Ewch i https://www.justgiving.com/fundraising/Rachel-Isaac4

Elusen Iechyd Bae Abertawe yw elusen ymbarél swyddogol y bwrdd iechyd ar gyfer y 285 o gronfeydd ar wahân ym Mae Abertawe

Defnyddir yr arian a godir i ddarparu y tu hwnt i'r hyn y gall cyllid y GIG yn unig ei ddarparu.

Mae Elusen Iechyd Bae Abertawe hefyd ar gyfryngau cymdeithasol.

Facebook yw Elusen Iechyd Bae Abertawe ac Swansea Bay Health Charity.

Twitter yw @elusenabertawe a @charityswansea.

logo elusen bae swansea