Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Prif Weithredwr Bae Abertawe yn ennill ei hail wobr am arweinyddiaeth eleni

Yn y llun gwelir Tracy gyda Ross Storr o Academi Cymru, sy'n noddi'r gwobrau

Mae arweinyddiaeth Prif Weithredwr BIP Abertawe Tracy Myhill wedi cael ei gydnabod yn gyhoeddus am yr eildro eleni.

Enillodd Tracy y categori Arweinyddiaeth yn y Sector Cyhoeddus yng Ngwobrau Arwain Cymru a gynhaliwyd yn Hilton Caerdydd.

Daeth y llwyddiant hwn dri mis yn unig ar ôl i Tracy gipio’r Wobr Arweinydd yng Ngwobrau Womenspire Chwarae Teg.

Mae Gwobrau Arwain Cymru wedi bod yn rhedeg am 15 mlynedd ac fe'u cynhelir ar y cyd â'r Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth.

Maent yn hyrwyddo arweinyddiaeth dda ac yn dylanwadu ar ddatblygiad arweinyddiaeth trwy gydnabod, adnabod a dathlu unigolion sydd, trwy eu harweinyddiaeth, yn cyfrannu at ffyniant Cymru.

Dywedodd y panel beirniaid fod Tracy wedi arwain o'r galon, a'i disgrifio fel un ostyngedig, dilys ac ysbrydoledig.

Meddai Tracy: “Roedd cael fy enwebu ac yna ar y rhestr fer yn fendigedig, ond roedd ennill y wobr ar y noson - yr ail wobr eleni - yn wych.

“Roedd cymaint o gystadleuwyr teilwng. Ar ôl clywed cymaint o straeon ysbrydoledig gan gystadleuwyr eraill yn y rownd derfynol, rwy’n teimlo’n ddiolchgar iawn ac yn ostyngedig yn wir, yn enwedig am sylwadau’r beirniaid ’ar y noson.

“Fel y dywedais o’r blaen, mae bod yn arweinydd gwasanaeth cyhoeddus yng Nghymru yn wirioneddol yn anrhydedd ac yn fraint.

“Dwi byth yn anghofio’r rheswm pam fy mod i wedi gwneud pob swydd rydw i wedi’i dal yn GIG Cymru - o’r derbynnydd i’r Prif Swyddog Gweithredol - a dyna yw ein cleifion, ein cymunedau, a’n pobl.

“Rwyf wedi bod yn ffodus iawn yn fy ngyrfa i gael fy ysbrydoli a chefnogi cymaint o bobl ac arweinwyr ar hyd y ffordd a dyna pam rwy’n rhoi pwyslais mawr ar arweinyddiaeth yn ein bwrdd iechyd.

“Rwy’n falch gyda’r ffordd yr ydym yn cymryd camau breision yn yr ardal hon ym Mae Abertawe. Gall pob un ohonom fod yn arweinwyr - nid oes ei angen arnom yn nheitl ein swydd i arwain. ”

Dywedodd Cadeirydd Dros Dro y bwrdd iechyd, Emma Woollett: “Nid oes amheuaeth yn fy meddwl bod Tracy yn dangos arweinyddiaeth ragorol ac rwy’n credu bod miloedd o staff ym Mae Abertawe a fyddai’n cytuno â mi.

“Mae’n newyddion gwych i Fae Abertawe ac i’r GIG yng Nghymru bod ein Prif Weithredwr wedi cael ei gydnabod mor gyhoeddus am ei harweinyddiaeth weladwy a chadarnhaol yn erbyn cystadleuaeth mor gryf ar draws y sector cyhoeddus.”