Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Pob un ar fwrdd hen bws ar gyfer taith hiraethus

bus trip 1

Mae aelodau grŵp cymdeithasol ar gyfer pobl sy'n byw gyda dementia a'u ffrindiau wedi mwynhau taith arbennig i lawr lôn atgofion ... mewn bws.

Cafodd y grŵp Forgetful Friends (uchod), sy'n cwrdd brynhawn Mawrth yn Neuadd Eglwys Llangyfelach yn Abertawe, drip dydd i'r Mwmbwls mewn bws deulawr hen.

Daeth yr ystum garedig trwy garedigrwydd Amgueddfa Bysiau Abertawe a Chanolfan Treftadaeth Drafnidiaeth a ddarparodd fodel Regent V 1967 a ddefnyddiwyd gan South Wales Transport tan 1982.

Roedd y daith yn llwyddiant, gyda'r golygfeydd a'r synau yn helpu i ddod ag atgofion yn ôl i lawer o'r aelodau.

bus trip 2 Sefydlwyd y grŵp gan y cyn nyrs Elaine Rees, a gynigiodd y syniad am Forgetful Friendsar ôl i’w gŵr, Brian, gael diagnosis o ddementia a sylweddoli bod angen grŵp cymorth o’r fath yn ardaloedd Cwmtawe a Llwchwr yn Abertawe.

Dywedodd Elaine James, gweithiwr prosiect gofal a gofal Cwmtawe Cyngor Abertawe, a helpodd i sefydlu’r grŵp: “Roedd yn ystum braf iawn gan yr amgueddfa fysiau.

“Ni fyddem erioed wedi meddwl am archebu taith ar hen fws, ac roedd pawb a fynychodd yn gwerthfawrogi'n fawr.

“Roedd yn newid golygfeydd hyfryd i’r rhai nad ydyn nhw wedi bod ar fws deulawr ers blynyddoedd, ac yn daith fach braf i lawr i’r Mwmbwls.

“Daeth ag atgofion yn ôl, yn enwedig i gwpl o'n haelodau a arferai fod yn yrwyr bysiau.

“Roedd yna lawer o sgyrsiau gwahanol yn digwydd ynglŷn â lle roedden nhw'n arfer mynd ar fysiau, mae wedi agor atgofion ac wedi bod yn fuddiol i lawer ohonyn nhw.”

Dywedodd un aelod o Forgetful Friends, Brian Rees, 81 oed (ar y dde): “Fe wnes i fwynhau’r daith yn fawr ac o ble roeddwn i’n eistedd, i fyny’r grisiau yn y tu blaen, roedd bron fel bod yn ôl yn y gwaith fel gyrrwr bws.

“Swn yr injan yn brwydro ar y llethr hyd at y cylchfannau bach, gan fod yn ymwybodol o’r gyrrwr yn newid gêr, yn cyflymu, ac roedden ni i ffwrdd eto!

“Rwy’n cofio cyfeillgarwch fy nghyd-gydweithwyr yn Depo Bysiau Pontardawe hefyd, a’r amseroedd hwyl a gawsom wrth ginio yn y ffreutur yno.”

bus trip 3 Dywedodd David Roberts, llefarydd ar ran yr amgueddfa, sydd wedi’i leoli yn y Winch Wen: “Sail Amgueddfa Bysiau Abertawe a Chanolfan Treftadaeth Drafnidiaeth yw gofalu am genedlaethau’r dyfodol ei gasgliad gwych o gyn fysiau Trafnidiaeth De Cymru ond mae gennym ni hefyd angerdd am gynnwys y gymuned.

“Heb unrhyw arian, rydym yn elusen a ariennir yn breifat, rydym yn teimlo bod angen i ni ddarparu cyfleoedd i blant ysgol neu, fel yn yr achos hwn, pobl o natur uwch.

“Rydym yn darganfod pan fyddwn wedi cynnig teithiau fel hyn ar gyfer cartrefi nyrsio yw y bydd pobl ychydig ddyddiau'n ddiweddarach yn dechrau siarad am arogl y bws, sut deimlad oedd teithio ar y bws.

“Mae bysiau yn hollol wahanol heddiw, felly mae’n dod ag atgofion llifogydd yn ôl ar eu cyfer, yr olwg, yr arogl, hyd yn oed synau’r injan. Mae'n anhygoel."

bus trip 4