Neidio i'r prif gynnwy

Marwolaeth drist iawn gweithiwr gofal iechyd a wnaeth profi'n bositif am Covid-19

Gyda thristwch mawr rydym yn riportio marwolaeth ffrind a chydweithiwr annwyl a weithiodd yn yr Uned Mân Anafiadau yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot.

Dechreuodd Helen Mills, a oedd yn byw ym Mhort Talbot, ei gyrfa gofal iechyd yn gweithio i Homecare. Ymunodd â GIG Cymru yn 2005 fel gweithiwr cymorth gofal iechyd yn Groeswen, yna bu’n gweithio yn Ysbytai Cimla a Castell-nedd Port Talbot fel cynorthwyydd ffisiotherapi. Yn 2008, ymunodd â thîm yr Uned Mân Anafiadau yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot fel gweithiwr cymorth gofal iechyd.

Disgrifiodd ei chydweithwyr yn yr Uned Mân Anafiadau fod Helen, 56 oed, yn aelod gofalgar, caredig ac uchel ei pharch o deulu MIU. Roedd hi bob amser yn darparu gofal rhagorol i'r miloedd lawer o gleifion y cyfarfu â nhw yn ystod ei gyrfa. Daeth ei synnwyr digrifwch sych â llawer o hapusrwydd a chwerthin i'r tîm.

Er bod ei cholled wedi dod â thristwch mawr inni, ni fydd atgofion Helen byth yn cael eu hanghofio. Byddwn bob amser yn ddiolchgar am y cyfraniad sylweddol a wnaeth, ac am y pelydrau o hapusrwydd a ddaeth â hi i gyd-staff a chleifion.

Mae ein meddyliau a'n gweddïau gyda'i gŵr Chris, ei ferched Kaylie a Kate a'i hwyrion, ar yr adeg anodd hon.