Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Mae Tata yn ychwanegu dur at reng flaen y GIG

Mae Tata Steel wedi rhoi offer amddiffynnol personol hanfodol (PPE) ar gyfer staff GIG Bae Abertawe sydd ar y rheng flaen yn trin cleifion â Coronavirus.

Mae gweithwyr yn y ffatri ddur ym Mhort Talbot wedi bod yn gweithio rownd y cloc i ddod o hyd i'r offer o bob rhan o'r DU.

Maent wedi dosbarthu llwyth fan o fasgiau, menig, ffedogau a gorchuddion esgidiau.

Bydd yr offer nawr yn cael ei roi ar waith yn syth lle mae ei angen fwyaf.

Dywedodd Richard Williams, Rheolwr Storfeydd Tata ym Mhort Talbot: “Rydym wedi gwneud danfoniad arbennig iawn ar ran y cwmni i gyrchfan, ychydig wythnosau yn ôl, ni allwn fod wedi dychmygu y byddem yn cyflawni iddo.”

Mae Richard a'i dîm wedi bod yn defnyddio eu cysylltiadau a'u cyflenwyr i ddod o hyd i'r PPE gorau sydd ar gael: “Dros yr ychydig ddyddiau diwethaf rydym wedi bod yn hela'r wlad yn uchel ac yn isel er mwyn i ni allu cyflenwi'r rheng flaen.

“Mae'n rhywbeth roedden ni i gyd eisiau ei wneud i geisio helpu.”

Yn hanfodol, mae'r holl offer a roddir gan ffatri Port Talbot eisoes yn cwrdd, ac wedi pasio, y gofynion a'r rheoliadau angenrheidiol y mae'n rhaid i unrhyw PPE eu gwneud cyn y gall staff ei ddefnyddio.

Dywedodd Cyfarwyddwr Cynorthwyol Iechyd a Diogelwch Bae Abertawe, Mark Parsons: “Ni allwn ddiolch digon i Tata Steel a’r tîm i gyd yno. Rydyn ni mor ddiolchgar am eu rhodd o PPE a fydd yn mynd i fod mor fuddiol i’n staff rheng flaen. ”