Mae ein hysbytai yn brysur IAWN. Os nad yw'n argyfwng, ewch i'n tudalen cyngor ar ofal brys
Mae norofeirws yn cylchredeg. Ewch i'n tudalen cyngor norofeirws

Mae'r gaeaf yma - felly mae'r ffliw hefyd! Ewch i'n tudalen cyngor ar y ffliw 

Mae dynion marathon Treforys yn torri recordiau!

Marathon runners

Gall Ysbyty Treforys honni bod ganddo ddau chwalwr record byd ymhlith ei rengoedd.

Cymerodd Andrew Morris ac Andrew Jones ran ym Marathon Cymru yn Ninbych-y-pysgod fel rhan o grŵp o 122 o bobl a oedd yn gobeithio torri Record Guinness World ar gyfer y rhedwyr mwyaf cysylltiedig i gwblhau marathon.

Marathon runner

Andrew Morris gyda beirniad Guinness World Records, Sofia Greenacre

Ymunwyd â nhw gan raff, gwregys a chlipiau. Ac i guro'r record bresennol o 112 o redwyr sydd wedi ymuno â'i gilydd, wedi'u gosod yn Calgary, Canada, bu'n rhaid i bob un o'r 122 ohonynt orffen y ras.

Ar gyfer y cwrs 26.2 milltir fe'u trefnwyd yn 30 rhes o bedwar rhedwr, gyda'r ddau Andrews yn gysylltiedig ochr yn ochr.

Ac roedd ymgais Cofnod y Guinness World, a gynhaliwyd ddydd Sul, Gorffennaf 7fed, yn un llwyddiannus, gyda'r person olaf yn y grŵp yn croesi'r llinell mewn 6 awr a 47 munud.

Dywedodd Andrew Morris: “Roedd yna ychydig funudau pan oeddem yn meddwl tybed a oeddem i gyd yn mynd i fynd o gwmpas yn enwedig ar ôl 18 milltir pan oedd un neu ddau yn dangos arwyddion o fethiant yn y gwres.

“Ond cododd y tîm ei gilydd a gwnaethom bwyso ymlaen a gorffen.

“Yn rhedeg am Ymchwil Canser Cymru, roeddem yn gysylltiedig â mwy na dim ond rhaff, gyda phob un o'r rhedwyr wedi cael eu heffeithio gan ganser mewn rhyw ffordd.”

Dechreuodd Andrew, sydd wedi gweithio mewn electroneg feddygol yn Nhreforys am 26 mlynedd, redeg yn 57 oed, ac aeth i ddigwyddiad Dinbych-y-pysgod fel ei drydydd marathon yn 59 oed.

Dywedodd: “Gwelais ymdrech Guinness World Record a phenderfynais y byddai'n wych codi arian ar gyfer Ymchwil Canser Cymru a chael record byd ar yr un pryd, felly ymunais â'r tîm.

“Roedd fy mam wedi dioddef o ganser ac wedi marw.

“Felly roeddwn i eisiau gwneud rhywbeth cadarnhaol i ariannu ymchwil hanfodol i atal, a thrin canser mewn cleifion a datblygiadau posibl wrth gael gwared ar y clefyd yng Nghymru a thu hwnt.”

Mae ei gyd-redwr, Andrew Jones, yn gweithio yn Ysbyty Treforys ac mae hefyd yn diwtor clinigol yn Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe.

Ei angerdd yw rasio ac unrhyw beth yn yr awyr agored. Fe gafodd sgwrs â Andrew Morris mewn parcrun yn Llanelli a phenderfynodd fod her marathon yn syniad gwych.

Marathon runner

Roedd Andrew (ar y dde gyda Sofia Greenacre) newydd orffen y Dianc Ryngwladol o Alcatraz Triathlon yn San Francisco a gosododd y record marathon yn yr wythnos ganlynol.

“Mae Ymchwil Canser Cymru yn elusen anhygoel. Mae bron pawb yr wyf yn eu hadnabod wedi cael eu heffeithio gan y clefyd, " meddai.

Gobeithir y bydd yr arian a godir oddeutu £ 100,000. Ar hyn o bryd mae'r cyfanswm oddeutu £ 50,000 ar gyfer prosiectau Ymchwil Canser Cymru yng Nghymru.

Helpodd Dale Evans, Rheolwr Digwyddiadau Ymchwil Canser Cymru, i drefnu'r ymgais. Dywedodd: “Fel cyfranogwyr sy'n torri recordiau, mae'r cyfeillgarwch fel tîm yn dal i syfrdanu ein gilydd i annog ein gilydd i orffen y ras.

“Ni ellir gorbwysleisio'r hyn y mae'r grŵp hwn wedi'i gyflawni - mae cael cymaint o redwyr o bob oed a gallu yn dod at ei gilydd i redeg 26.2 milltir yn wirioneddol ryfeddol.

“Mae canser ar ryw ffurf ar lawer o'n rhedwyr. Roedd clywed rhesymau pob unigolyn dros redeg yn hynod o ysbrydoledig ac yn wir fe roddodd y cymhelliant i gloddio yn ddwfn. ”

Ar hyn o bryd mae Andrew Morris wedi codi dros £ 330 mewn nawdd ar gyfer Ymchwil Canser Cymru diolch i staff yn Ysbyty Treforys a dros £ 40 ar ei dudalen Just Giving .

Gallwch ddal i gyfrannu at dudalen Just Giving Andrew ar y ddolen hon https://www.justgiving.com/fundraising/andrew-morris65