Mae DJ diolchgar yn chwarae eto am ei driniaeth achub bywyd

plastic sam cheque

Mae DJ a cherddor yn dal i ganu canmoliaeth i adran wroleg Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe a helpodd i achub ei fywyd saith mlynedd yn ôl.

plastic sam cheque Cafodd Plastic Sam lawdriniaeth yn Ysbyty Treforys ar ôl cael diagnosis o ganser yn ei aren a'i bledren ar Ddydd San Ffolant 2012. Aeth ymlaen i wella ac mae wedi bod yn rhannu'r cariad, ar ffurf codi arian i'r adran bob blwyddyn byth ers hynny.

Cododd ei ymdrech ddiweddaraf - 7fed Gig Diolchgarwch Valentines blynyddol a gynhaliwyd yn y Garage in Uplands, a oedd yn cynnwys ei fand, Stargazer - £ 4,200.

Cyflwynwyd yr arian i staff yn Ysbyty Treforys yn ddiweddar.

Dywedodd: “Ar ôl fy mlwyddyn gyntaf o fod ar y blaned hon a pheidio â chael fy nghymryd i mewn i'r awyr, roeddwn i eisiau dweud diolch i'r bobl a achubodd fy mywyd. Dyna pam y dechreuais y digwyddiad cerddoriaeth.

“Wrth i mi gael diagnosis ar Ddydd Sant Ffolant, rydw i bob amser yn ceisio trefnu'r gig mor agos â phosib i Chwefror 14, y flwyddyn nesaf, 2020, bydd ar Ddydd San Ffolant ei hun.

“Mae'n cymryd llawer o waith cynllunio ond rwy'n cael llawer o gefnogaeth gan y gwahanol weithredoedd.

“Bob blwyddyn rwy'n cael pobl sydd wedi bod trwy rywbeth tebyg, yn dod i fyny i mi gan ddweud, rwy'n gwybod o ble rydych chi'n dod, mae gen i grys-t hefyd, neu byddant yn adnabod rhywun sydd wedi cael canser.”

Dywedodd Vicky Jenkins, Ysgrifennydd i Wroleg Nyrsys Clinigol Arbenigol: “Mae Sam hefyd yn perfformio gyda'i fand y Stargazers yn y digwyddiadau hyn, sy'n bleser mawr o weld cleifion yn parhau â'u brwdfrydedd yn dilyn gweithdrefn helaeth.

“Mae'r arian a godir yn mynd tuag at gyflenwadau sydd eu hangen yn fawr ar gyfer cleifion sy'n cael llawdriniaeth helaeth ac mewn gwirionedd wedi helpu tuag at ystafell dawel yn y gorffennol ar gyfer y gyfarwyddiaeth arbenigedd llawfeddygol lle gallai cleifion a pherthnasau gyfarfod â'r Ymgynghorydd a'r tîm i drafod eu diagnosis a'u gofal.

“Hoffai'r adran wroleg ddiolch i Sam am ei benderfyniad a'i haelioni parhaus. Rydym yn gwerthfawrogi bod yn rhaid iddo gymryd llawer o ymdrech i drefnu'r digwyddiadau hyn. ”

Capsiwn: Yn y llun mae (o'r chwith i'r dde) Vicky Jenkins, ysgrifennydd Wroleg, Plastic Sam, Cath Dixon, Nyrs Arbenigol Gofal Stoma Arweiniol a Mr P Bose, Uwch Wrolegydd Ymgynghorol.