Cwnstabliaid cŵn wrthi'n hyfforddi ar gyfer eu rolau newydd

Mae cŵn heddlu dan hyfforddiant yn cael eu rhoi ar gyflymder mewn ysbyty iechyd meddwl segur yn Abertawe, wrth iddyn nhw baratoi ar gyfer patrol pawen.

Mae'r cwnstabliaid cŵn, ynghyd â'u trinwyr dynol, yn hyfforddi fel y genhedlaeth nesaf o gŵn heddlu ar gyfer Heddlu De Cymru. Mae eu maes hyfforddi yn rhan segur o Ysbyty Cefn Coed yn Cockett, lle mae drysfa hen goridorau ac ystafelloedd yn ei wneud yn lle perffaith i'r anifeiliaid ddysgu eu sgiliau newydd.

Mae'r cwrs 13 wythnos wedi'i anelu at hyfforddi'r cŵn, Bugeiliaid Almaeneg yn bennaf, mewn sgiliau 'chwilio person', fel y gallant chwilio am bobl sy'n cuddio'n fwriadol, neu a allai fod ar goll yn rhywle lle na ellir eu gweld.

Esboniodd PC Iestyn McNeil, hyfforddwr cwrs:

“Mae’r cŵn yn cael eu hyfforddi i allu dod o hyd i bobl. Er enghraifft, os cawn ein galw i fyrgleriaeth a bod angen i ni ddarganfod ble mae'r sawl sydd dan amheuaeth yn cuddio, gallwn anfon ci i mewn.

“Mae hen adeiladau gwag mawr fel hyn yn ddelfrydol ar gyfer y math hwn o hyfforddiant, oherwydd mae yna lawer o le a digon o ystafelloedd.”

Dywedodd Janet Williams, cyfarwyddwr dros dro BIP Bae Abertawe ar gyfer Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu:

“Roeddem yn falch iawn o allu cynnig defnydd o'n cyfleusterau ar gyfer hyfforddi eu cŵn i'n ffrindiau yn Heddlu De Cymru. Maen nhw'n cynnig gwasanaeth trin cŵn gwych, ac roedd hen adeilad Cefn Coed yn gyfle delfrydol i'w gefnogi. "

Yn ogystal â'r cŵn ifanc sy'n dysgu sgiliau newydd, mae'r trinwyr cŵn maen nhw'n gweithio gyda nhw hefyd yn cael eu hyfforddi. Maent yn cynnwys PC Victoria Harding, sy'n hyfforddi gyda Luna sy'n 13 mis oed; PC Owain Davies, gyda Dewi, sy'n 19 mis oed, a PC Alex Ricketts, gyda Sonny sy'n 16 mis oed.

Mae Ysbyty Cefn Coed, a adeiladwyd ym 1932, bellach ar gau yn bennaf, wrth i wasanaethau gael eu trosglwyddo i gyfleusterau modern a phwrpasol, ac, yn gynyddol, gofal cymunedol.