Neidio i'r prif gynnwy

Clwstwr o achosion Covid Castell-nedd Port Talbot yn gysylltiedig â chasgliadau teulu mewn cartrefi

Mae teuluoedd yn cael eu hannog i gadw at reolau pellter cymdeithasol pwysig ar ôl i glwstwr o achosion Covid-19 gael eu cysylltu â chasgliadau cartrefi a allai fod yn anghyfreithlon yn ardal Briton Ferry.

Mae 23 o achosion a gadarnhawyd - 22 yng Nghastell-nedd Port Talbot ac un yn Abertawe - wedi cael eu holrhain yn ôl i ddathliadau pen-blwydd ac aelodau o deulu estynedig yn ymweld â’i gilydd y tu mewn, yn erbyn y rheolau pellter cymdeithasol cyfredol.

Mae olrheinwyr cyswllt hefyd yn poeni efallai nad dyma gyfanswm y ffigur, gan fod rhai o'r rhai sydd wedi profi'n bositif i rannu manylion eu cysylltiadau agos.

Mae pobl sy'n byw yn ardaloedd Briton Ferry, Cimla a Resolven sydd â symptomau Covid - twymyn / peswch newydd / colli blas/ colli arogl neu unrhyw symptomau tebyg i ffliw yn cael eu cynghori i gael eu profi ar unwaith.

“Rydyn ni’n ymwybodol o deulu a ffrindiau estynedig sydd, yn ôl pob golwg, wedi bod yn mynd i mewn ac allan o gartrefi ein gilydd, nad yw’n cael ei ganiatáu ar hyn o bryd,” meddai Cyfarwyddwr Iechyd y Cyhoedd UHB Bae Abertawe, Dr Keith Reid.

“Gan fod nhw'n mor gyfarwydd â’i gilydd, ychydig iawn o gydymffurfiad a gafwyd, os o gwbl, â phellter cymdeithasol, gwisgo gorchuddion sy’n wynebu, ac ati, sydd wedi cynyddu’r tebygolrwydd y bydd y firws yn cael ei basio ymlaen.”

Dywedodd ei bod yn siomedig iawn bod olrheinwyr wedi profi diffyg cydweithredu gan rai o'r rhai a brofodd yn bositif. Trwy beidio â rhannu manylion eu cysylltiadau, roedd hyn wedi arafu ymchwiliadau ac wedi caniatáu i'r firws barhau i ledaenu.

“Os ydych chi'n profi'n bositif, byddwch yn agored ac yn onest gyda'r tîm olrhain. Mae’r manylion yn parhau i fod yn gyfrinachol ac yn cael eu defnyddio at ddibenion olrhain cyswllt i atal y firws yn ei draciau. ”

Ychwanegodd Dr Reid:

“Rydyn ni'n gwybod bod mwyafrif y bobl yn cadw at y rheolau, ac rydyn ni'n diolch iddyn nhw am eu hamynedd a'u cydweithrediad. Ond nid ydym allan o'r coed eto. Mae nifer yr achosion cadarnhaol yn ardaloedd Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe wedi dechrau mynd i'r cyfeiriad anghywir eto, a chyfrifoldeb pawb yw sicrhau eu bod yn dod yn ôl i lawr.

“Mae’r rheolau yno am reswm - i ddiogelu pobl ac arafu’r lledaeniad. Bellach mae nifer sylweddol o achosion yn ganlyniad i gynulliadau cartrefi na ddylai fod yn digwydd yn y lle cyntaf.

“Efallai y byddech chi'n meddwl, oherwydd mai aelod o'ch teulu ydych chi'n cwrdd ag nad oes ots, ni allech heintio'ch gilydd. Ond mae hynny'n anghywir, ac ymdeimlad hollol ffug o ddiogelwch.

“Nid yw’r firws yn poeni os ydych yn perthyn. Mewn gwirionedd, mae'n ffynnu ar gyswllt agos. Dyna pam rydyn ni nawr yn delio â'r clwstwr hwn yn ardal Briton Ferry. ”