Neidio i'r prif gynnwy

Hysbysiad o gyfarfod y Bwrdd - 31 Ionawr 2024

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Hysbysir trwy hyn y bydd cyfarfod o

Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

yn cael ei gynnal ar Dydd Mercher 31 Ionawr 2024

am 10:30am yn

Ystafell y Mileniwm yn y

Pencadlys,

Un Porthfa Talbot, Baglan, SA12 7BR.

 

Rydym wedi ymrwymo i fod yn agored ac yn dryloyw ac rydym am gynnal cymaint o'n busnes â phosibl yn gyhoeddus, felly rydym yn ffrydio ein cyfarfodydd trwy YouTube.

Dilynwch y ddolen hon i sianel YouTube Gwasanaethau Bwrdd BIP.

 

Richard Evans

Prif Weithredwr

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.