Neidio i'r prif gynnwy

Mygydau wyneb: Oherwydd y cynnydd sydyn mewn heintiau Covid-19 yn ein cymunedau ac ar ein wardiau, rydym yn mynnu bod yr holl staff, cleifion ac ymwelwyr yn gwisgo masgiau wyneb ym mhob maes clinigol a chyhoeddus, ym mhob lleoliad iechyd a gofal, oni bai eu bod wedi'u heithrio.

Llogi Lleoliad

Delwedd fewnol o

Mae'r rhan o Ysbyty Cefn Coed, Abertawe, sydd bellach yn segur, ar gael i'w llogi fel lleoliad ar gyfer cynhyrchu teledu a ffilm (yn amodol ar gontract y cytunwyd arno ac yswiriant priodol.)

Mae'r fideo isod yn cynnwys detholiad o luniau cyffredinol o'r cyn-wardiau, ystafelloedd, coridorau, ac ati a'r gofod allanol sydd ar gael. Sylwch fod yr adeilad wedi'i fyrddio am resymau diogelwch, a dyna'r rheswm am yr ergydion tywyll y tu mewn, ond gellir tynnu'r byrddau i lawr yn ôl yr angen.

Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch y Pennaeth Cyfathrebu, Susan Bailey: Susan.bailey@wales.nhs.uk

Fideo: https://www.youtube.com/watch?v=8v1KoA6C3Pw&t=3s