Mae ein hysbytai yn brysur IAWN. Os nad yw'n argyfwng, ewch i'n tudalen cyngor ar ofal brys
Mae norofeirws yn cylchredeg. Ewch i'n tudalen cyngor norofeirws

Mae'r gaeaf yma - felly mae'r ffliw hefyd! Ewch i'n tudalen cyngor ar y ffliw 

Llogi Lleoliad

Delwedd fewnol o'r rhan segur oYsbyty Cefn Coed

Mae'r rhan o Ysbyty Cefn Coed, Abertawe, sydd bellach yn segur, ar gael i'w llogi fel lleoliad ar gyfer cynhyrchu teledu a ffilm (yn amodol ar gontract y cytunwyd arno ac yswiriant priodol.)

Mae'r fideo isod yn cynnwys detholiad o luniau cyffredinol o'r cyn-wardiau, ystafelloedd, coridorau, ac ati a'r gofod allanol sydd ar gael. Sylwch fod yr adeilad wedi'i fyrddio am resymau diogelwch, a dyna'r rheswm am yr ergydion tywyll y tu mewn, ond gellir tynnu'r byrddau i lawr yn ôl yr angen.

Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch y Pennaeth Cyfathrebu, Susan Bailey: Susan.bailey@wales.nhs.uk

Fideo: https://www.youtube.com/watch?v=8v1KoA6C3Pw&t=3s