Neidio i'r prif gynnwy

Arolwg Profiad Cleifion Gofal Dementia

Logo Arolwg Profiad Cleifion Gofal Dementia

Ydych chi wedi cael diagnosis o ddementia? Ydych chi'n gofalu am rywun sydd wedi?

Rydyn ni eisiau clywed gennych chi!

Bydd eich adborth yn chwarae rhan hanfodol wrth wella gwasanaethau'r GIG i eraill.

Siaradwch â ni, ysgrifennwch atom, anfonwch neges atom a dywedwch wrthym beth yw eich barn trwy'r sianeli hyn:

Gallwch rannu eich barn trwy ein Harolwg Ar-lein trwy ddilyn y ddolen hon.

Neu sganiwch y cod QR gyda'ch ffôn clyfar neu ddyfais symudol

Arolwg Profiad Cleifion Gofal Dementia cod QR

Ffoniwch ni:

Rhif ffôn: 01639 683490

Dywedwch wrthym beth yw eich barn erbyn dydd Llun 28 Chwefror 2022.

Dilynwch y ddolen hon i ddarllen y poster llawn gan Gyngor Iechyd Cymuned Bae Abertawe am eu Harolwg Profiad Cleifion Gofal Dementia.