Neidio i'r prif gynnwy

Arolwg o Brofiad Cleifion Orthopedig

Logo ar gyfer yr Arolwg Profiad Cleifion Orthopedig

Ydych chi’n aros am gymal newydd, llawdriniaeth orthopedig neu lawdriniaeth ar asgwrn y cefn?

A yw’r amseroedd aros am lawdriniaeth yn cael effaith ar eich iechyd ac ansawdd eich bywyd.

Yn ystod yr amser rydych chi wedi bod yn aros am lawdriniaeth:

  • Ydy eich cyflwr wedi gwaethygu?
  • Wedi effeithio ar eich iechyd meddwl a'ch lles?
Beth yw eich stori?
Siaradwch â ni, ysgrifennwch atom, anfonwch neges atom a dywedwch wrthym beth yw eich profiadau trwy'r sianeli hyn:
Gallwch rannu eich barn trwy ein Harolwg Ar-lein ddilyn y ddolen hon.

Neu sganiwch y cod QR gyda'ch ffôn clyfar neu ddyfais symudol

Cod QR ar gyfer yr Arolwg Profiad Cleifion Orthopedig

Ffoniwch ni:

Rhif ffôn: 01639 683490

Ffôn symudol: 07970 682000 / 07815 995060

NEU e-bost: swanseabay@waleschc.org.uk

Byddwn yn rhannu'r hyn a glywn gyda'r bobl sy'n cynllunio ac yn darparu ein gwasanaethau iechyd a gofal, fel eu bod yn gwrando ac yn gweithredu ar y pethau sydd bwysicaf i chi.

Dywedwch wrthym beth yw eich barn erbyn dydd Mercher, 31 Mawrth 2021

Os hoffech gael unrhyw un o'n hatodiadau neu gyhoeddiadau mewn fformatau amgen, cysylltwch â ni a byddwn yn hapus i drefnu hyn. Yn ogystal, mae ein harolygon ar gael ar ffurf copi caled a gallwn ddarparu amlen â’n cyfeiriad a stamp arni ar gais.