Neidio i'r prif gynnwy

Amser segur y wefan: Oherwydd diweddariadau arfaethedig gan Gofal Iechyd Digidol Cymru, bydd y wefan hon yn profi tair awr o amser segur ddydd Mercher 7 Rhagfyr 2022 rhwng 6pm a 9pm.

Arolwg o Brofiad Cleifion Mewnol

Logo Arolwg o Brofiad Cleifion Mewnol

Dywedwch wrthym am eich profiad diweddar o ofal a thriniaeth yn yr ysbyty

Yn dda neu’n ddrwg, Rydyn ni eisiau clywed gennych!

Bydd eich adborth yn chwarae rhan hanfodol wrth wella ansawdd gofal a phrofiad y claf.

Siaradwch â ni, ysgrifennwch atom, anfonwch neges atom a dywedwch wrthym beth yw eich barn trwy'r sianeli hyn:

Gallwch rannu eich barn trwy ein Harolwg Ar-lein trwy ddilyn y ddolen hon.

Neu sganiwch y cod QR gyda'ch ffôn clyfar neu ddyfais symudol

Arolwg o Brofiad Cleifion Mewnol cod QR

Ffoniwch ni:

Rhif ffôn: 01639 683490

Dilynwch y ddolen hon i ddarllen y poster llawn gan Gyngor Iechyd Cymuned Bae Abertawe am eu Harolwg Profiad Cleifion Mewnol.