Neidio i'r prif gynnwy

Arolwg o Brofiad 'AskmyGP'

Logo ar gyfer arolwg ar-lein AskmyGP

A yw'ch meddygfa'n defnyddio'r gwasanaeth ar-lein ‘askmyGP’?

  1. Ydych chi’n fodlon gyda’r gwasanaeth?
  2. Yn hawdd i'w ddefnyddio?
  3. Yn hygyrch i bawb?
  4. A ddiwallwyd eich anghenion wrth ddefnyddio’r gwasanaeth?

Rydym am glywed eich profiadau wrth ddefnyddio'r system newydd hon.

Siaradwch â ni, ysgrifennwch atom, anfonwch neges atom a dywedwch wrthym beth yw eich barn trwy'r sianeli hyn:

Gallwch rannu eich barn trwy ein Harolwg Ar-lein trwy ddilyn y ddolen hon.

Neu sganiwch y cod QR gyda'ch ffôn clyfar neu ddyfais symudol

Cod QR ar gyfer arolwg ar-lein AskmyGP

Ffoniwch ni:

Rhif ffôn: 01639 683490

Ffôn symudol: 07815 995060

NEU e-bost: swanseabay@waleschc.org.uk

Byddwn yn rhannu'r hyn a glywn gyda'r bobl sy'n cynllunio ac yn darparu ein gwasanaethau iechyd a gofal, fel eu bod yn gwrando ac yn gweithredu ar y pethau sydd bwysicaf i chi.

Dywedwch wrthym beth yw eich barn erbyn dydd Llun, 30 Tachwedd 2020