Neidio i'r prif gynnwy

Amser segur y wefan: Oherwydd diweddariadau arfaethedig gan Gofal Iechyd Digidol Cymru, bydd y wefan hon yn profi tair awr o amser segur ddydd Mercher 7 Rhagfyr 2022 rhwng 6pm a 9pm.

Arolwg Mynediad Cleifion at Feddygon Teulu

Logo Arolwg Mynediad Cleifion at Feddygon Teulu 

Ydych chi'n teimlo bod gennych chi fynediad da at ofal practis cyffredinol? Pa mor hawdd yw hi i gyrraedd eich practis dros y ffôn? A yw eich meddygfa leol yn darparu apwyntiadau pan fo angen?

Rydyn ni eisiau clywed gennych!

Siaradwch â ni, ysgrifennwch atom, anfonwch neges atom a dywedwch wrthym beth yw eich barn trwy'r sianeli hyn:

Gallwch rannu eich barn trwy ein Harolwg Ar-lein trwy ddilyn y ddolen hon.

Neu sganiwch y cod QR gyda'ch ffôn clyfar neu ddyfais symudol

Delwedd o god QR i gael mynediad at yr Arolwg Cleifion Mynediad i Feddygon Teulu.

Ffoniwch ni:

Rhif ffôn: 01639 683490