Neidio i'r prif gynnwy

Arolwg Mynediad Cleifion at Feddygon Teulu

Logo Arolwg Mynediad Cleifion at Feddygon Teulu 

Ydych chi'n teimlo bod gennych chi fynediad da at ofal practis cyffredinol? Pa mor hawdd yw hi i gyrraedd eich practis dros y ffôn? A yw eich meddygfa leol yn darparu apwyntiadau pan fo angen?

Rydyn ni eisiau clywed gennych!

Siaradwch â ni, ysgrifennwch atom, anfonwch neges atom a dywedwch wrthym beth yw eich barn trwy'r sianeli hyn:

Gallwch rannu eich barn trwy ein Harolwg Ar-lein trwy ddilyn y ddolen hon.

Neu sganiwch y cod QR gyda'ch ffôn clyfar neu ddyfais symudol

Delwedd o god QR i gael mynediad at yr Arolwg Cleifion Mynediad i Feddygon Teulu.

Ffoniwch ni:

Rhif ffôn: 01639 683490

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.