Neidio i'r prif gynnwy

A yw'r GIG yn gwella ar ôl COVID - beth mae'r cyfan wedi'i olygu i chi?

Delwedd o fegaffon gyda

Ers i bandemig COVID-19 ddechrau mae llawer wedi newid i ni i gyd. Mae gwasanaethau'r GIG hefyd wedi gorfod addasu i gynnwys arferion a ffyrdd newydd o weithio.

Rhannwch eich adborth gyda ni i roi gwybod i ni am eich profiad GIG, a sut rydych chi'n teimlo bod gwasanaethau'r GIG yn dod ymlaen.

Bydd eich adborth yn helpu i wneud gwahaniaeth.

Byddwn yn rhannu eich barn gyda'r GIG i helpu i roi gwybod iddynt am yr hyn y mae pobl a chymunedau lleol yn ei ddweud wrthym.

Gallwch rannu eich barn drwy ddilyn y ddolen hon i'r arolwg.

Gallwch ein ffonio neu anfon e-bost atom i ofyn am gopi caled o’r arolwg (amlen â chyfeiriad â stamp wedi’i chynnwys er hwylustod):

*Diwallu anghenion unigol - Gallwn hefyd gwblhau'r arolwg ar eich rhan tra byddwch yn siarad â ni am eich profiad dros y ffôn*

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.