Neidio i'r prif gynnwy

Stopiwch Ysmygu

Amdano

Os ydych chi'n ystyried rhoi'r gorau i ysmygu does dim amser gwell. Yn yr adran hon fe welwch wybodaeth a dolenni i wasanaethau cymorth.

Wedi'r cyfan, bydd hanner yr holl ysmygwyr yn marw o'u harfer. Mae rhoi'r gorau iddi nid yn unig â buddion uniongyrchol i chi'ch hun, ond hefyd i anwyliaid sy'n anadlu eich mwg ail law.

Ysmygu a Covid-19

Gan fod ysmygwyr yn aml yn rhoi eu dwylo i'w cegau, gallent wynebu mwy o risg o gontractio Covid-19.

Mae tystiolaeth hefyd yn awgrymu bod ysmygwyr sy'n contractio Covid-19 yn mynd ymlaen i ddatblygu symptomau mwy difrifol wrth i ysmygu effeithio ar y system imiwnedd a'i allu i ymateb i heintiau.

Ond ers yr achosion bu cynnydd yn nifer yr ysmygwyr sy'n ceisio rhoi'r gorau iddi - amcangyfrif o 37,00 o ysmygwyr yng Nghymru.

Mwy o wybodaeth

Mae Help Me Quit yn cynnig cefnogaeth ffôn a rhithwir. Ffôn 0800 085 2219 neu anfon neges destun at HMQ i 80818.

Ewch i wefan Help Me Quit i ddysgu mwy am eich dewisiadau ar gyfer rhoi’r gorau i ysmygu, y buddion corfforol ac i glywed straeon llwyddiant.

Ewch i wefan Ash Wales i ddarganfod mwy am ysmygu a Covid-19.

Ewch i wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru i gael cyngor manwl ar roi'r gorau i ysmygu.