Neidio i'r prif gynnwy

Y tîm

Y tîm

Mae ein tîm yn gweithio ochr yn ochr â chydweithwyr o bob rhan o’r bwrdd iechyd.

Mae ein gwaith yn cynnwys cefnogi pobl ifanc ag anghenion gofal lliniarol trwy drosglwyddo i wasanaethau gofal lliniarol i oedolion.

 

Pwy ydym ni

 • Dr Jo Griffiths - Ymgynghorydd ac Arweinydd Meddygol
 • Sharon Jones - Nyrs Glinigol Arbenigol
 • Lynette Thacker - Nyrs Glinigol Arbenigol
 • Cofrestrydd mewn meddygaeth liniarol bediatrig

Mae'r tîm yn gweithio'n agos gyda Rhwydwaith Clinigol a Reolir ar gyfer Gofal Lliniarol Pediatrig Cymru Gyfan. Mae cyngor y tu allan i oriau ar gyfer gweithwyr proffesiynol sy'n cefnogi cleifion y tîm ar gael trwy'r Rhwydwaith (trwy switsfwrdd Ysbyty Athrofaol Cymru).

 

Rydym yn anelu

 • meithrin lles corfforol, emosiynol, cymdeithasol ac ysbrydol plant, pobl ifanc a’u teuluoedd
 • cysylltu â'r holl weithwyr proffesiynol sy'n ymwneud â gofal y plentyn a'r person ifanc i sicrhau parhad gofal
 • cefnogi rheoli symptomau trwy glinigau cleifion allanol ac ymweliadau cartref,
 • darparu gofal uniongyrchol mewn perthynas â rheoli symptomau
 • cynorthwyo pobl ifanc a'u teuluoedd i bontio o wasanaethau gofal lliniarol plant i oedolion
 • sefydlu cynlluniau gofal uwch gyda phlant, pobl ifanc a'u teuluoedd i gofnodi eu dymuniadau ar gyfer gofal diwedd oes
 • hyrwyddo gofal profedigaeth i rieni, brodyr a chwiorydd ac aelodau eraill o'r teulu ar adeg briodol i'r unigolion
 • hysbysu a chefnogi gweithwyr proffesiynol o bob asiantaeth i ddeall y gwahaniaethau rhwng gofal lliniarol i blant, pobl ifanc ac oedolion