Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaeth Iechyd Meddwl Amenedigol

Croeso

Llun o logo Uned Gobaith Mae Uned Gobaith, yn Uned Iechyd Meddwl Cleifion Amenedigol arbenigol wedi'i lleoli yn Ysbyty Tonna. Mae'r uned yn wasanaeth rhanbarthol sy'n gwasanaethu poblogaeth Cymru ac mae ganddo le i chwe unigolyn a saith babi, (i ganiatáu ar gyfer genedigaethau lluosog.)

Dechreuodd ein gwasanaeth cleifion mewnol iechyd meddwl amenedigol ym mis Ebrill, 2021, ac mae'n cynnig triniaeth arbenigol i fenywod sy'n profi anawsterau iechyd meddwl sylweddol yn ystod beichiogrwydd neu os oes ganddynt fabi o dan 12 mis oed.

Mae'r gwasanaethau cleifion mewnol yn cynnig asesiad a thriniaeth o'u salwch meddwl wrth sicrhau'r berthynas sy'n datblygu gyda'r babi.

Mae ganddo chwe ystafell wely unigol ar gyfer menywod a'u rhai bach. Mae gan famau sy'n cael eu derbyn hefyd fynediad i ystafell fyw a rennir a cheginau ynghyd ag ystafell chwarae, ystafell dawel ac ystafell synhwyraidd. Yn ogystal, mae llety ar gael i aelodau'r teulu sy'n teithio o ymhellach i ffwrdd i ymweld â'u hanwyliaid.

Yn cefnogi'r mamau a'u babanod ar y safle mae tîm amlddisgyblaethol sy'n cynnwys seicolegwyr, nyrsys iechyd meddwl a seiciatryddion, yn ogystal â gweithwyr cymdeithasol, ymwelwyr iechyd a bydwragedd. Mae nyrsys meithrin wrth law o gwmpas y cloc hefyd, i ofalu am fabanod tra bod mamau'n gorffwys neu'n derbyn triniaeth.

Gallwch fynd yma i ddarllen datganiad i'r wasg am lansiad ein gwasanaeth newydd.

Cysylltwch â ni

Ffôn: 01639 862370 neu e-bost: SBU.MBU-Referrals@wales.nhs.uk

Neidiwch yn syth i'r ffurflen atgyfeirio (atgyfeiriadau proffesiynol yn unig)