Neidio i'r prif gynnwy

Amser segur y wefan: Oherwydd diweddariadau arfaethedig gan Gofal Iechyd Digidol Cymru, bydd y wefan hon yn profi tair awr o amser segur ddydd Mercher 7 Rhagfyr 2022 rhwng 6pm a 9pm.

Ysbytai dydd

Mae ysbytai dydd fel arfer yn glinigau cleifion allanol sy'n cynnig gofal a thriniaeth ar gyfer ystod o broblemau iechyd meddwl ac yn cefnogi ein cleifion i gynnal annibyniaeth.

Rydym yn rhedeg ysbytai dydd ar gyfer pobl sydd â pherfformiad meddwl is oherwydd clefydau fel dementia neu wedi cael anaf neu salwch yr ymennydd, a gyfeirir yn aml gan feddygon fel anhwylder meddwl organig. Mae gennym hefyd ysbytai dydd ar gyfer y rhai sydd â mwy o broblemau seicolegol fel iselder, sgitsoffrenia, anhwylderau hwyliau a phryder. Efallai y byddwch yn ein clywed yn ei alw'n salwch meddwl ymarferol o bryd i'w gilydd.

Os oes angen ei gefnogaeth i gadw at dasgau o ddydd i ddydd, neu i gael y wybodaeth ddiweddaraf am feddyginiaeth, mae gan ein staff arbenigol yr arbenigedd i helpu cleifion i gynnal y sgiliau i fyw gartref ac atal derbyniad i'r ysbyty neu leoliad gofal.