Neidio i'r prif gynnwy

Amser segur y wefan: Oherwydd diweddariadau arfaethedig gan Gofal Iechyd Digidol Cymru, bydd y wefan hon yn profi tair awr o amser segur ddydd Mercher 7 Rhagfyr 2022 rhwng 6pm a 9pm.

65+ oed

Gellir datblygu'r gwasanaethau hyn ar gyfer pobl dros 65 oed, ond maent yn canolbwyntio ar anghenion unigol unigolyn. Felly mae hyn yn golygu bod pobl iau ag afiechydon sydd fel arfer yn effeithio ar bobl hŷn, fel dementia, hefyd yn cael cynnig cymorth arbenigol.

Unwaith eto, rydym yn gweithio mewn partneriaeth ag eraill. Mae ein timau iechyd meddwl cymunedol pobl hŷn yn gweithio gydag asiantaethau arbenigol a sefydliadau gwirfoddol. Mae hyn yn ein helpu i ddarparu gofal a thriniaeth wedi'i deilwra. Mae gwasanaethau'n cynnwys triniaeth / cefnogaeth ac arhosiad yn y cartref; cymorth cartref dwys; gofal rhannu cyswllt seiciatrig; clinigau cof; addysg gofal sylfaenol a chyffuriau ar gyfer clybiau lloeren clinigau dementia.

Gall cleifion hefyd dreulio amser gyda ni yn un o'n hysbytai i gael asesiad a mynediad neu ofal parhaus a seibiant.