Neidio i'r prif gynnwy

Mygydau wyneb: Oherwydd y cynnydd sydyn mewn heintiau Covid-19 yn ein cymunedau ac ar ein wardiau, rydym yn mynnu bod yr holl staff, cleifion ac ymwelwyr yn gwisgo masgiau wyneb ym mhob maes clinigol a chyhoeddus, ym mhob lleoliad iechyd a gofal, oni bai eu bod wedi'u heithrio.

Gwasanaethau iechyd meddwl fforensig

Mae uned diogelwch canolig Clinig Caswell yn darparu pob gwasanaeth iechyd meddwl fforensig ar gyfer de, gorllewin a chanolbarth Cymru. Mae gennym wasanaethau arbenigol a gwelyau cleifion mewnol ar gyfer mwy na 60 o ddynion a menywod sydd â phroblem iechyd meddwl sydd wedi troseddu, neu sydd mewn perygl o droseddu, mewn partneriaeth ag asiantaethau cyfiawnder troseddol.