Mae ein hysbytai yn brysur IAWN. Os nad yw'n argyfwng, ewch i'n tudalen cyngor ar ofal brys
Mae norofeirws yn cylchredeg. Ewch i'n tudalen cyngor norofeirws
Mae'r gaeaf yma - felly mae'r ffliw hefyd! Ewch i'n tudalen cyngor ar y ffliw 

Coronafirws Ymateb Iechyd Cyhoeddus Cymru i achos yn Wuhan, Tsieina

Taliadau Ar-lein

electronic-payments-2109610_1920

Gallwch dalu eich anfonebau i'r bwrdd iechyd 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos drwy ein system talu ffôn awtomataidd neu system dalu ar-lein ddiogel.

Dros y ffôn

0300 1232328

Rydym yn derbyn taliadau gan y rhan fwyaf o brif gardiau debyd a chredyd. Y cyfan sydd ei angen arnoch yw eich rhif anfoneb saith digid.

Ar-lein

Ewch i'n system taliadau ar-lein diogel. (Darperir y ddolen yma gan wefan allanol ac nid yw ar gael yn y Gymraeg).

Rydym yn derbyn taliadau gan y rhan fwyaf o brif gardiau debyd a chredyd. Y cyfan sydd ei angen arnoch yw eich rhif anfoneb saith digid.