Neidio i'r prif gynnwy

Amser segur y wefan: Oherwydd diweddariadau arfaethedig gan Gofal Iechyd Digidol Cymru, bydd y wefan hon yn profi tair awr o amser segur ddydd Mercher 7 Rhagfyr 2022 rhwng 6pm a 9pm.

Wardiau sydd ar gau

Weithiau mae'n angenrheidiol cau ward i dderbyniadau newydd oherwydd bod salwch heintus fel ffliw neu norofeirws yn cychwyn. Yn ystod yr amseroedd hyn rydym yn annog pobl i ymweld dim ond os yw'n hollol angenrheidiol, i olchi eu dwylo wrth fynd i mewn i'r ward a'i gadael ac i beidio â rhyngweithio gyda bwyd,  na'u cynnig bwyd i gleifion eraill.

Bydd y dudalen hon yn manylu ar ba wardiau sydd ar gau, os o gwbl.