Neidio i'r prif gynnwy

Mygydau wyneb: Oherwydd y cynnydd sydyn mewn heintiau Covid-19 yn ein cymunedau ac ar ein wardiau, rydym yn mynnu bod yr holl staff, cleifion ac ymwelwyr yn gwisgo masgiau wyneb ym mhob maes clinigol a chyhoeddus, ym mhob lleoliad iechyd a gofal, oni bai eu bod wedi'u heithrio.

Rhybudd o gyfarfod y bwrdd - 27 Mai 2021

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

HYSBYSIR DRWY HYN
Y CYNHELIR CYFARFOD O

FWRDD IECHYD PRIFYSGOL

BAE ABERTAWE

AR DDYDD IAU, 27 MAI 2021

YN YSTAFELL Y MILENIWM,

Y PENCADLYS,

UN PORTHFA TALBOT, BAGLAN, SA12 7BR 

 

MAE BWRDD IECHYD PRIFYSGOL BAE ABERTAWE YN YMRODDEDIG I FOD YN ONEST A THRYLOYW, AC YN CYNNAL CYMAINT O’I FUSNES Â PHOSIBL MEWN SESIWN Y MAE CROESO FEL ARFER I AELODAU’R CYHOEDD EI MYNYCHU A’I HARSYLWI. FODD BYNNAG, OHERWYDD Y CYNGOR A’R ARWEINIAD PRESENNOL YNGHYLCH Y CORONAFEIRWS (COVID-19), RYDYM WEDI PENDERFYNU PEIDIO Â CHYNNAL EIN CYFARFODYDD YN GYHOEDDUS.  MAE HWN YN BENDERFYNIAD A WNAED GENNYM ER MWYN AMDDIFFYN Y CYHOEDD, EIN STAFF AC AELODAU’R BWRDD. FODD BYNNAG, BYDDWN YN FFRYDIO’R CYFARFOD YN FYW DRWY YOUTUBE AC YN SICRHAU BOD Y MANYLION AR GAEL CYN Y CYFARFOD. 

 

                                                                                                     MARK HACKETT

PRIF WEITHREDWR