Neidio i'r prif gynnwy

Rhybudd o Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2021

Bydd cyfarfod cyffredinol blynyddol nesaf Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn cael ei gynnal ar 15 Mehefin 2021 am 1.30yp.

Yn sgil y canllawiau presennol ar gyfer cadw pellter cymdeithasol, caiff ei gynnal yn rhithwir a bydd yn cael ei ffrydio’n fyw drwy ein tudalen YouTube Gwasanaethau Bwrdd PBA.

Dilynwch y ddolen hon i dudalen YouTube Gwasanaethau Bwrdd PBA.

Os hoffech ofyn cwestiwn, a wnewch chi ei anfon ymlaen llaw at: sbu.boardservices@wales.nhs.uk

Dilynwch y ddolen hon i'r fersiwn PDF o'r gwahoddiad CCB.