Neidio i'r prif gynnwy

Mygydau wyneb: Oherwydd y cynnydd sydyn mewn heintiau Covid-19 yn ein cymunedau ac ar ein wardiau, rydym yn mynnu bod yr holl staff, cleifion ac ymwelwyr yn gwisgo masgiau wyneb ym mhob maes clinigol a chyhoeddus, ym mhob lleoliad iechyd a gofal, oni bai eu bod wedi'u heithrio.

Rhybudd o Gyfarfod Arbennig - 24 Chwefror 2022

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Hysbysir trwy hyn y bydd cyfarfod o

Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

yn cael ei gynnal ddydd Iau, 24 Chwefror 2022 am 9am

Fel rhan o'n hymateb i bandemig Covid-19, rydym wedi penderfynu cynnal ein cyfarfodydd yn rhithwir i ddiogelu’r bwrdd, ein staff a'n cyhoedd.

Rydym wedi ymrwymo i fod yn agored ac yn dryloyw ac rydym am gynnal cymaint o'n busnes â phosibl yn gyhoeddus, felly rydym yn ffrydio ein cyfarfodydd trwy YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCBCxBjkfmDM07374ew1-MTA

Mark Hackett

Prif Weithredwr