Neidio i'r prif gynnwy

Hysbysiad o gyfarfod y Bwrdd - 29ain Medi 2022

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Hysbysir trwy hyn y bydd cyfarfod o

Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

yn cael ei gynnal ddydd Iau, 29ain Medi am 12.15pm

Fel rhan o'n hymateb i bandemig Covid-19, rydym wedi penderfynu cynnal ein cyfarfodydd yn rhithwir i ddiogelu’r bwrdd, ein staff a'n cyhoedd.

Rydym wedi ymrwymo i fod yn agored ac yn dryloyw ac rydym am gynnal cymaint o'n busnes â phosibl yn gyhoeddus, felly rydym yn ffrydio ein cyfarfodydd trwy YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCBCxBjkfmDM07374ew1-MTA

Mark Hackett

Prif Weithredwr

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.