Neidio i'r prif gynnwy

Haul, môr a diogelwch!

Aelodau o Adran Dermatoleg BIP Bae Abertawe sy'n hyrwyddo wythnos ymwybyddiaeth yr haul

Yn y llun uchod o'r chwith i'r dde mae: Julia Blunn, gweithiwr cymorth gofal iechyd; Lorna Waters, Nyrs Staff; Dr Katie Grounds, Arbenigwr Cyswllt; Dr Avad Mughal, Dermatolegydd Ymgynghorol; Hannah Brew, Nyrs Staff; Dr Geetanjali Ratnalikar, meddyg arbenigedd; Dyfroedd Tracy, Chwaer Dermatoleg.

Mae arbenigwyr gofal croen ym Mae Abertawe yn annog pobl i gadw'n ddiogel wrth fwynhau'r haul i helpu i atal canser.

Maent yn cefnogi'r Wythnos Ymwybyddiaeth Haul flynyddol (3ydd-9fed Mai) sy'n cael ei rhedeg gan Gymdeithas Dermatolegwyr Prydain.

Mae'r gymdeithas wedi cyhoeddi cyngor ar yr hyn y gallwn ei wneud i amddiffyn ein hunain ac amlygu'r risgiau sy'n gysylltiedig â gormod o amlygiad i belydrau'r haul a golau uwchfioled.

Nod yr ymgyrch yw rhoi gwybod i'r cyhoedd am beryglon llosgi, defnyddio gwelyau haul a lliw haul gormodol i geisio atal canserau'r croen rhag datblygu.

Mae hefyd yn annog hunan-archwiliadau i ganfod newidiadau i'ch croen yn gynnar a ble i gael mwy o wybodaeth.

Nyrs Hannah Brew Dywedodd y Nyrs Hannah Brew o Adran Dermatoleg UHB Bae Abertawe (yn y llun ar y dde): “Mae'r mwyafrif ohonom yn mwynhau mynd allan yn yr haul, pan gawn gyfle a seibiant o'r glaw, ac nid yw heulwen bob amser yn ddrwg.

“Mae'n helpu gyda chynhyrchu fitamin D yn ogystal ag atal osteoporosis yn ddiweddarach mewn bywyd. Fodd bynnag, gall amlygiad anniogel i'r haul arwain at ganser y croen sef y canser mwyaf cyffredin yn y DU gyda chyfraddau'n dringo'n gyson ers y 1960au.

“Mae mwy nag 80 y cant o’r holl ganserau croen yn cael eu hachosi gan or-amlygiad i’r haul a / neu welyau haul.”

Mae'r adran wedi cyhoeddi rhai awgrymiadau pwysig i helpu i amddiffyn ein hunain tra allan yn yr haul:

  • Treuliwch amser yn y cysgod yn ystod rhan heulog y dydd pan fydd yr haul ar ei gryfaf, sydd fel arfer rhwng 11am a 3pm yn ystod misoedd yr haf.
  • Osgoi amlygiad uniongyrchol i'r haul i fabanod a phlant ifanc iawn.
  • Pan nad yw'n bosibl aros allan o'r haul, gall cadw'ch hun dan orchudd da, gyda het, crys-T, a sbectol haul roi amddiffyniad ychwanegol i chi. Gallwch brynu dillad amddiffyn rhag haul arbenigol i blant hefyd trwy ddilyn y linc yma.
  • Rhowch eli haul yn rhydd i rannau agored o'r croen. Ail-gymhwyso bob dwy awr ac yn syth ar ôl nofio neu dywel i gynnal amddiffyniad.

Ychwanegodd Hannah: “Rhaid i ni fod yn ofalus oherwydd bod ymbelydredd uwchfioled solar yn garsinogenig i bobl ac yn gallu pasio trwy gymylau, gwydr a dillad.

Mae yna dri prif fath o ganser y croen: carcinoma celloedd gwaelodol, carcinoma celloedd cennog a melanoma malaen. Y prif ffactorau wrth ffurfio'r canserau hyn yw amlygiad i'r haul a defnyddio lampau haul.

Melanoma yw'r canser croen mwyaf marwol ac erbyn hyn mae'n un o'r canserau mwyaf cyffredin mewn oedolion ifanc 15-34 oed yn y DU.   Mae un llosg haul pothellog yn ystod plentyndod neu lencyndod yn fwy na dyblu siawns unigolyn o ddatblygu melanoma yn ddiweddarach mewn bywyd.

“Mae mwy nag 80 y cant o’r holl ganserau croen yn cael eu hachosi gan or-amlygiad i’r haul a / neu welyau haul . Os oes gennych unrhyw amheuaeth a oes gennych ganser y croen, yna gwiriwch ef gyda'ch meddyg teulu. "

Mae mwy o wybodaeth am aros yn ddiogel yn yr haul ar y gwefannau a'r llwyfannau cyfryngau cymdeithasol canlynol:

Sylwir os gwelwch yn dda bod rhai dolenni allanol ddim ar gael yn y Gymraeg.