Neidio i'r prif gynnwy

Brechiadau Covid-19 - Trydydd dos ar gyfer y gwrthimiwnedd (nid cyfnerthwyr)

Mae'r rhai sydd â systemau imiwnedd gwan yn cael cynnig brechiad TRYDYDD COVID-19 sylfaenol yn lle dau ddos yn unig.

NID yw'r trydydd brechiad yr un peth â atgyfnerthu.

Mae'n ychwanegiad oherwydd er y bydd y ddau ddos cyntaf wedi cynnig rhywfaint o amddiffyniad, efallai na fyddant wedi cynhyrchu ymateb imiwn llawn fel y gwnânt yn y rhai nad oes ganddynt systemau imiwnedd gwan.

Efallai y bydd y rhestr o gwestiynau cyffredin (Cwestiynau Cyffredin) a'r atebion isod yn eich helpu i ddeall mwy.

 

 

 

Hoffem sicrhau eich bod yn derbyn y gefnogaeth sydd ei hangen arnoch pan fyddwch yn mynychu ar gyfer eich brechiad. Os oes gennych unrhyw anghenion ychwanegol, er enghraifft:

·         anabledd,

·         pryder,

·         iaith, neu

·         gofynion cyfathrebu

 

Neu os hoffech siarad â rhywun am y brechiad ac unrhyw bryderon neu betruster a allai fod gennych, rhowch wybod i ni trwy:

E-bost:SBU.COVIDbookingteam@wales.nhs.uk

Ffôn: 01639 862323

Amseroedd Gweithredu: Dydd Llun - Dydd Sadwrn 9.00 - 18.00

Byddwn yn gwneud ein gorau i'ch helpu chi ar ddiwrnod eich apwyntiad i leihau unrhyw lefelau o bryder sydd gennych chi ynglŷn â mynychu.