Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Fideo Coronafeirws Iaith Arwyddion Prydain

Iaith arwyddion Prydain

Uchod mae 'na fideo gan Wasanaeth Ambiwlans Cymru gyda gwybodaeth am COVID-19 yn Iaith Arwyddion Prydain.
Gellir gweld trawsgrifiad Saesneg o'r fideo BSL trwy fynd i'r dudalen hon. (Mae'r cynnwys trydydd parti hwn ar gael yn Saesneg yn unig.)

Ar gyfer gwybodaeth cyffredinol a chyngor am Covid-19/Coronafeirws dilynwch y linc yma