Neidio i'r prif gynnwy

Symud ac ymarfer corff

Symud ac ymarfer corff

Efallai y byddwch chi'n teimlo eich bod chi'n flinedig o ganlyniad i fod yn sâl yn yr ysbyty. Gall hyn ddigwydd ar ôl cael feirws, yn sgil colli cyhyrau ar ôl llawer o amser yn gorffwys mewn gwely neu gadair. Felly mae'n bwysig ceisio cryfhau'r cyhyrau cyn gynted â phosibl ar ôl salwch.  Mae pethau y gallwch chi eu gwneud i'ch helpu gyda hyn. 

Beth allwch chi ei wneud i helpu'ch hun?

Wrth i chi ddechrau gwella, mae symud yn rheolaidd yn allweddol. Ychydig ac yn aml sydd orau. Felly mae sefyll i fyny allan o'ch cadair yn rheolaidd a cherdded o amgylch eich cartref yn lle da i ddechrau.

Wrth i chi ddechrau teimlo'n gryfach efallai y bydd mynd am dro byr y tu allan yn helpu i gryfhau'ch cyhyrau a chodi'ch hwyliau. Gallwch ymestyn pa mor bell rydych chi'n cerdded yn raddol wrth i chi ddechrau teimlo'n gryfach.

Bydd ailgyflwyno gweithgareddau dyddiol arferol fel gwaith tŷ, garddio neu goginio yn eich helpu i adennill cryfder a defnydd o'ch cyhyrau. Mae'r adran sy'n dilyn yn disgrifio'r ffordd orau o adeiladu ar eich gweithgareddau beunyddiol.

Beth am ymarfer corff?

Mae'n bwysig dewis ymarfer corff rydych chi'n ei fwynhau. Dechreuwch trwy wneud pethau bach bob dydd ac adeiladu'n raddol ar gyflymder sy'n teimlo'n iawn i chi. Efallai y byddai'n ddefnyddiol cadw dyddiadur ymarfer corff i fonitro'ch cynnydd oherwydd gallai hyn eich annog i gadw cymhelliant ac aros ar y trywydd iawn.

Efallai y bydd eich ffisiotherapydd yn darparu taflen ymarfer corff ychwanegol gydag ymarferion mwy penodol os bydd angen.

Ewch i wefan y Gymdeithas Ffisiotherapi Siartredig (CSP) i gael adnoddau, a allai eich helpu i ddod mor egnïol â phosibl.

(Yn anffodus mae hwn yn ddolen allanol, ac nid yw ar gael yn Gymraeg.)