Neidio i'r prif gynnwy

Rhianta

Angen sgwrs am anghenion eich teulu yn ystod yr amser ansicr hwn?

Rydyn ni yma i chi - byddwn ni'n gwrando, yn cefnogi ac yn cynghori.

Byddwn yn siarad am yr hyn rydych chi am siarad amdano, ond gallai fod yn rheoli pryder, ymddygiadau, straen rhieni, unrhyw beth sy'n ymwneud â bywyd teuluol.

Mae ein Llinell Gyngor ar agor bob Dydd Llun 10AM - 1PM

GALW - 01639 507351

Mae'r llinell gyngor hon yn cael ei rhedeg gan Therapyddion Galwedigaethol sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc. Mae'n cael ei redeg gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe ar y cyd â Chlwstwr y Cymoedd Uchaf a Castell-nedd.

Dilynwch y ddolen hon i weld y ddelwedd Llinell Gynghori ar Rianta Cadarnhaol Ategol ar ffurf PDF.