Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Rota Fferyllfa

Delwedd o cwbwrdd meddygiaeth

Oriau agor fferyllfa ddydd Sul (ac eithrio gwyliau banc).

Nodwch fod y daflen hon ar gael yn y Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Oriau agor fferyllfa Gŵyl Banc Mai - Abertawe - Nodwch fod y daflen hon ar gael yn y Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Oriau agor fferyllfa Gŵyl Banc Mai - Castell Nedd Port Talbot - Nodwch fod y daflen hon ar gael yn y Saesneg yn unig ar hyn o bryd