Neidio i'r prif gynnwy

Amser segur y wefan: Oherwydd diweddariadau arfaethedig gan Gofal Iechyd Digidol Cymru, bydd y wefan hon yn profi tair awr o amser segur ddydd Mercher 7 Rhagfyr 2022 rhwng 6pm a 9pm.

Dosbarth 6 - Rhestrau a Chofrestrau

 • Unrhyw wybodaeth y mae'n ofynnol yn gyfreithiol i'r awdurdod ei chadw mewn cofrestrau sydd ar gael i'r cyhoedd:
  • Mae manylion y Cofrestri Sêl Cyffredin i'w gweld ym mhapurau'r Bwrdd ar y wefan. (Mae'r dogfen yma ar gael yn Saesneg yn unig.)
  • Cyhoeddi cofrestr rhoddion a lletygarwch ym mhapurau'r pwyllgor archwilio sydd ar gael ar gais
  • Cyhoeddi buddiannau a gyhoeddir yn y papurau pwyllgor archwilio sydd ar gael ar gais
  • Mae cofrestr tendrau ar gael ar gais
 • TCC
  • Mae gan y Bwrdd Iechyd gyfanswm o 315 gamerâu Teledu Cylch-Caeëdig ar draws y Bwrdd Iechyd.
 • Rhestr o'r prif gontractwyr / cyflenwyr
  • Mae'r 20 rhestr uchaf o brif gontractwyr a chyflenwyr ar gael ar gais.
 • Log Datgeliad
Noder, nid yw'r dogfennau a grybwyllir ar y dudalen hon ar gael ar wefan Cymraeg ar hyn o bryd. Cyfeiriwch at y dudalen Saesneg i weld nhw.