Neidio i'r prif gynnwy

Masgiau a phellter cymdeithasol: Oherwydd y cynnydd yn nifer yr achosion o COVID-19 yn ein cymunedau, rydym yn annog staff gofal iechyd ac ymwelwyr yn gryf i wisgo gorchudd wyneb ym mhob un o’n lleoliadau, yn enwedig mewn ardaloedd clinigol a’r rhai â nifer uchel o ymwelwyr. Defnyddiwch agwedd synnwyr cyffredin a chyfrifoldeb personol i'n helpu i leihau effaith COVID-19 ar ein cleifion, gweithlu a gwasanaethau. Yn ogystal â gwisgo gorchudd wyneb, mae'n bwysig parhau i gadw pellter cymdeithasol lle bo modd. Diolch am eich cefnogaeth a’ch cydweithrediad parhaus ar yr adeg hon. Rydym yn parhau i adolygu ein cyngor yn rheolaidd yn seiliedig ar fynychder yn ein cymunedau a'n hysbytai.

Gwybodaeth Mynediad i'r Anabl

Rydym wedi gweithio gyda AccessAble i ddarparu gwybodaeth fanwl ar gyfer pob un o’n hadrannau, wardiau a gwasanaethau yn Ysbyty Treforys. Defnyddwyr gwefan AccessAble sydd wedi gofyn am yr holl wybodaeth sydd wedi ei gynnwys.

Mae'n cwmpasu llawer mwy na drysau a rampiau awtomatig, megis gwybodaeth am olau, cyferbyniad lliw, arwyddion, a sŵn cefndirol. Yn bwysicaf, mae’r holl fanylion wedi’u gwirio yn bersonol, felly gallwch chi fod yn sicr eich bod yn cael y ffeithiau.

I weld y rhestr lawn o wybodaeth hygyrchedd ar gyfer Ysbyty Treforys, ewch i’r ddolen yma AccessAble (Darperir y ddolen yma gan wefan allanol ac nid yw ar gael yn y Gymraeg).

 

Mae'r y llwybrau byr yma yn gysylltiedig â gwefannau allanol.
Maent yn cynnwys gwybodaeth am brif feysydd yr ysbyty. Yn anffodus, nid yw rhai ohonynt ar gael yn Gymraeg ar hyn o bryd.