Gwybodaeth Mynediad i'r Anabl

Rydym wedi gweithio gyda AccessAble i ddarparu gwybodaeth fanwl ar gyfer pob un o’n hadrannau, wardiau a gwasanaethau yn Ysbyty Treforys. Defnyddwyr gwefan AccessAble sydd wedi gofyn am yr holl wybodaeth sydd wedi ei gynnwys.

Mae'n cwmpasu llawer mwy na drysau a rampiau awtomatig, megis gwybodaeth am olau, cyferbyniad lliw, arwyddion, a sŵn cefndirol. Yn bwysicaf, mae’r holl fanylion wedi’u gwirio yn bersonol, felly gallwch chi fod yn sicr eich bod yn cael y ffeithiau.

I weld y rhestr lawn o wybodaeth hygyrchedd ar gyfer Ysbyty Treforys, ewch i’r ddolen yma AccessAble (Darperir y ddolen yma gan wefan allanol ac nid yw ar gael yn y Gymraeg).

 

Byrlwybrau i wybodaeth ar gyfer prif feysydd yr ysbyty

Prawf Gwaed  Canolfan Diabetes Ardal Cleifion Allanol 1- Prawf Gwaed

Dialysis Arennol 

Adran Cleifion Allanol y Ganolfan Llosgiadau Lolfa Rhyddhau Ardal Cleifion Allanol 2 - Ymgynghori, Clinig Toriadau a Phelydr-X Uned Arennol 
Ffisiotherapi Llosgiadau a Phlastig Canolfan Addysg Siopau
Caffis a Bwytai Addysg a Hyfforddiant Ardal Cleifion Allanol 4 -  Plant a Pobl Ifanc Canolfan Adsefydlu Arbenigol
Adran Cleifion Allanol Cardiaidd Adran Ddamweiniau as Achosion Brys Ardal Cleifion Allanol 5 - Endosgopi/Gastrosgopi Subway - Bwyd brys
Adsefydlu Cardiaidd Mynedfa - Prif Fynedfa'r Ysbyty Ardal Cleifion Allanol 6 - Asesiad ar gyfer Llawdriniaeth Gwasanaethau Therapi a Phwll Hydrotherapi
Uned Ymchwil Clinigol Adrannau'r Ysbyty Clinig Rheoliadur Ty Olwen
Clinigau Canolfan Aml-ffydd Ardan Patholeg Sganio Uwchsain
Uned Gofal Coronaidd Uned Niwroffisioleg Fferyllfa Wardiau
 Siop Goffi a Bwytai (Llawr Cyntaf) (Jill Rowe) Uned Ddydd Niwroleg Ardan Cleifion Allanol Llawfeddygaeth Blastig WH Smith
Costa Coffee (Prif Fynedfa) Gwasanaethau Eraill Mynediad Gefn i'r Ysbyty Sganio Pelydr-X