Neidio i'r prif gynnwy

Ysbyty Treforys

 

 

 

Menyw ar y ffôn yn dderbynfa yn gwenu ar y camera gyda dwy fenyw yn y cefndir

Ewch yma i gael map o Ysbyty Treforys 

Yn dod ar drafnidiaeth gyhoeddus? - Cynlluniwch eich taith yma

Prif switsfwrdd: 01792 702222

Mae ein Hadran Achosion Brys yn Ysbyty Treforys yn derbyn nifer fawr o alwadau ffôn gan gleifion sy'n dymuno archebu apwyntiad. Sylwch, NID yw'r system 'ffôn yn gyntaf' ar gael yn Treforys ar hyn o bryd. Dim ond yn Ysbyty Athrofaol Cymru y mae yn cael ei dreialu yng Nghaerdydd. NI ALL staff yn Treforys ED ddarparu apwyntiadau ar yr adeg hon a gofyn i gleifion ymatal rhag clymu'r llinellau ffôn. Diolch.

Gwirio cleifion

Mae teuluoedd yn aml yn cael diweddariadau ar gynnydd cleifion pan fyddant yn ymweld, neu maent yn ffonio'r ward i ddarganfod.

Bellach mae gennym gyfeiriadau e-bost pwrpasol ar waith i gynorthwyo gyda hyn. Gofynnwn mai dim ond un aelod o deulu neu un gofalwr yw'r person dirprwyedig i fod yn bwynt cyswllt, a'u bod wedyn yn gwneud trefniadau i ddweud wrth weddill y teulu.

Sicrhewch pan anfonwch e-bost atom eich bod yn darparu enw, cyfeiriad, dyddiad geni a manylion y ward (os yw'n hysbys) i'n helpu i'w hadnabod.

SBU.MorristonPALS@wales.nhs.uk

SBU.SingletonPatientContact@wales.nhs.uk

SBU.NeathPatientContact@wales.nhs.uk

Os nad oes gennych fynediad i e-bost, gallwch ffonio 01792 583700 i adael neges a bydd hwn yn cael ei drosglwyddo i'r ward unwaith y dydd.

Rhifau Cyswllt Ward

 • Uned Asesu Meddygol Acíwt y Dwyrain - (01792) 532416
 • Uned Asesu Meddygol Acíwt y Gorllewin - (01792) 532414
 • A (Cyhyrysgerbydol) - (01792) 703402 neu 703403
 • Ynys Môn (Resbiradol) - (01792) 703831 neu 703832
 • B (Cyhyrysgerbydol) - (01792) 703405 neu 703406
 • C (Cardioleg) - (01792) 703630 neu 703650
 • Uned Arhosiad Byr Cardiaidd - (01792) 704099
 • Aberteifi (Arennol) - (01792) 703227 neu 703229
 • Clydach (Plastigau) - (01792) 532418
 • Cardioleg Uned Gofal Coronaidd - (01792) 703634 neu 703635532418
 • Cyril Evans (Cardioleg) - (01792) 704132 neu 704133
 • Cyril Evans HDU (Cardioleg) - (01792) 703731 neu 618895
 • Dan Danino (Cardioleg) - (01792) 704130 neu 704130
 • D (Meddygol) - (01792) 703654 neu 703655
 • Dyfed (Llosgiadau a phlastigau) - (01792) 703622 neu 703623
 • E (SDMU) - (01792) 703457 neu 703458
 • F (Meddygol) - (01792) 703599 neu 703490
 • Clinig Torri esgyrn (Trawma ac orthopaedeg) - (01792) 703306
 • Gwyr (Meddygol) - (01792) 703646 neu 703647
 • G (Llawfeddygol) - (01792) 703484 neu 703485
 • H (Llawfeddygol) - (01792) 703487 neu 703488
 • ITU Deep South - Dim llinell uniongyrchol
 • De ITU - (01792) 618874 neu 618873
 • Gogledd ITU - (01792) 703774 neu 703007
 • Dwyrain ITU - (01792) 703480 neu 703481
 • Gorllewin ITU - (01792) 703471 neu 703472
 • Derbyniad ITU - (01792) 703447 neu 703479
 • J (Cyhyrysgerbydol) - (01792) 703461 neu 703462
 • M (Llawfeddygaeth plant) - (01792) 618891
 • Oakwood (Meddygaeth plant) - (01792) 703585 neu 703611
 • Penfro (Llawfeddygaeth blastig) - (01792) 703966 neu 703967
 • Uned Monitro Llawfeddygaeth Blastig (PSMU) - (01792) 703942
 • Powys - (01792) 703624 neu 703625
 • R (Fasgwlaidd) - (01792) 703442 neu 703443
 • Uned Gwneud Penderfyniadau Llawfeddygol (SDMU) * - (01792) 703457, 703458, 703459
 • S (Meddygol) - (01792) 703638 neu 703662
 • Tempest (Llosgiadau a phlastigau) - (01792) 703801 neu 703802
 • T (Llawfeddygol) - (01792) 703445 neu 703446
 • Tŷ Olwen (Gofal Lliniarol) - (01792) 703412
 • V (Llawfeddygol) - (01792) 703743 neu 703752
 • W (Cyhyrysgerbydol) - (01792) 703247 neu 703245

Sylwch: O 1 Mawrth 2021 mae ysmygu ar dir yr ysbyty yn erbyn y gyfraith

Llun o ymgyrch ysbytai ddi-fwg