Ysbyty Treforys

Morriston1.JPG

 

181008-wardJ-J-Hefford-N-Lewis-C-Okorie-L-Beynon-022

 

Ward Rhif Teleffon
Uned Asesu Meddygol Acíwt – Dwyrain (AMAU)
(01792) 532414
Uned Asesu Meddygol Acíwt – Gorllewin (AMAU) (01792) 532416
A (Cyhyrysgerbydol) (01792) 703402 neu 703403
Anglesey (Anadlol) (01792) 703831 neu 703832
B (Cyhyrysgerbydol) (01792) 703405 neu 703406
C (Cardioleg) (01792) 703630 neu 703650

Uned Arhosiad Byr y Galon (Cardioleg)

(01792) 704099

Cardigan (Llosgiadau a Phlastig)

(01792) 703227 neu 703229

Clydach (Phlastig)

(01792) 532418

Uned Gofal Coronaidd Cardioleg

(01792) 703634 neu 703635532418

Cyril Evans (Cardioleg)

(01792) 704132 neu 704133

Cyril Evans – Uned Ddibyniaeth Uchel (Cardioleg)

(01792) 703731 neu 618895

Dan Danino (Cardioleg)
(01792) 704130 neu 704130
D (Meddygol)
(01792) 703654 neu 703655
Dyfed (Llosgiadau a Phlastig)
(01792) 703622 neu 703623
E (Uned Penderfyniadau Llawfeddygol) (SDMU)
(01792) 703457 neu 703458
F (Meddygol)
(01792) 703599 neu 703490
Clinig Toriadau (Trawma ac Orthopedeg)
(01792) 703306
Gower (Meddygol)
(01792) 703646 neu 703647
G (Llawfeddygol)
(01792) 703484 neu 703485
H (Llawfeddygol)
(01792) 703487 neu 703488
Uned Gofal Dwys – Deheuol i’r De
Dim llinell uniongyrchol
Uned Gofal Dwys - De
(01792) 618874 neu 618873
Uned Gofal Dwys - Gogledd
(01792) 703774 neu 703007
Uned Gofal Dwys - Dwyrain
(01792) 703480 neu 703481
Uned Gofal Dwys - Gorllewin
(01792) 703471 neu 703472
Derbynfa Uned Gofal Dwys 
(01792) 703447 neu 703479
J (Cyhyrysgerbydol)
(01792) 703461 neu 703462
M (Llawdriniaeth i blant)
(01792) 618891
Oakwood (Meddygaeth plant)
(01792) 703585 neu 703611
Pembroke (Llawfeddygaeth blasting)
01792) 703966 neu 703967
Uned Monitro Llawfeddygaeth Blastig (PSMU)
(01792) 703942
Powys
(01792) 703624 neu 703625
R (Fasgwlaidd)
01792) 703442 neu 703443
Uned Penderfyniadau Llawfeddygol (SDMU)
(01792) 703445 neu 703446
S (Meddygol)
(01792) 703638 neu 703662
Tempest (Llosgiadau a Phlastig)
(01792) 703801 neu 703802
T (Llawfeddygol)
(01792) 703445 neu 703446
Tŷ Olwen (Gofal Lliniarol)
(01792) 703412
V (Llawfeddygol)
(01792) 703743 neu 703752
W (Cyhyrysgerbydol)
(01792) 703247 neu 703245