Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Ysbyty Treforys

 

Prif switsfwrdd: 01792 702222

 

Mae ein Hadran Achosion Brys yn Ysbyty Treforys yn derbyn nifer fawr o alwadau gan gleifion sydd eisiau trefnu apwyntiad. Nodwch, os gwelwch yn dda, NAD yw’r system “Galwch yn Gyntaf” ar gael yn Ysbyty Treforys ar hyn o bryd. Mae’r system ond yn cael cynnal peilot yn Ysbyty Athrofaol Caerdydd. NI all staff gynnig apwyntiadau yn yr Adran Achosion Brys ar hyn o bryd, ac yn gofyn i gleifion beidio â thagu’r llinellau ffôn. Diolch.

Rhifau Cyswllt Ward

 • Uned Asesu Meddygol Acíwt – Dwyrain (AMAU) - (01792) 532416
 • Uned Asesu Meddygol Acíwt – Gorllewin (AMAU) - (01792) 532414
 • A (Cyhyrysgerbydol) - (01792) 703402 neu 703403
 • Anglesey (Anadlol) - (01792) 703831 neu 703832
 • B (Cyhyrysgerbydol) - (01792) 703405 neu 703406
 • C (Cardioleg) - (01792) 703630 neu 703650
 • Uned Arhosiad Byr y Galon (Cardioleg) - (01792) 704099
 • Cardigan (Llosgiadau a Phlastig) - (01792) 703227 neu 703229
 • Clydach (Phlastig) - (01792) 532418
 • Uned Gofal Coronaidd Cardioleg - (01792) 703634 neu 703635532418
 • Cyril Evans (Cardioleg) - (01792) 704132 neu 704133
 • Cyril Evans – Uned Ddibyniaeth Uchel (Cardioleg) - (01792) 703731 neu 618895
 • Dan Danino (Cardioleg) - (01792) 704130 neu 704130 
 • D (Meddygol) - (01792) 703654 neu 703655
 • Dyfed (Llosgiadau a Phlastig) - (01792) 703622 neu 703623
 • E (Uned Penderfyniadau Llawfeddygol) (SDMU) - (01792) 703457 neu 703458
 • F (Meddygol) - (01792) 703599 neu 703490
 • Clinig Toriadau (Trawma ac Orthopedeg) - (01792) 703306
 • Gower (Meddygol) - (01792) 703646 neu 703647
 • G (Llawfeddygol) - (01792) 703484 neu 703485
 • H (Llawfeddygol) - (01792) 703487 neu 703488
 • Uned Gofal Dwys – Deheuol i’r De - Dim llinell uniongyrchol
 • Uned Gofal Dwys - De - (01792) 618874 neu 618873
 • Uned Gofal Dwys - Gogledd - (01792) 703774 neu 703007
 • Uned Gofal Dwys - Dwyrain - (01792) 703480 neu 703481
 • Uned Gofal Dwys - Gorllewin - (01792) 703471 neu 703472
 • Derbynfa Uned Gofal Dwys - (01792) 703447 neu 703479 
 • J (Cyhyrysgerbydol) - (01792) 703461 neu 703462
 • M (Llawdriniaeth i blant) - (01792) 618891
 • Oakwood (Meddygaeth plant) - (01792) 703585 neu 703611
 • Pembroke (Llawfeddygaeth blasting) - (01792) 703966 neu 703967
 • Uned Monitro Llawfeddygaeth Blastig (PSMU) - (01792) 703942
 • Powys - (01792) 703624 neu 703625
 • R (Fasgwlaidd) - (01792) 703442 neu 703443
 • Uned Penderfyniadau Llawfeddygol (SDMU) - (01792) 703457, 703458, 703459
 • S (Meddygol) - (01792) 703638 neu 703662
 • Tempest (Llosgiadau a Phlastig) - (01792) 703801 neu 703802
 • T (Llawfeddygol) - (01792) 703445 neu 703446
 • Tŷ Olwen (Gofal Lliniarol) - (01792) 703412
 • V (Llawfeddygol) - (01792) 703743 neu 703752 
 • W (Cyhyrysgerbydol) - (01792) 703247 neu 703245