Ysbyty Castell-nedd Port Talbot

Ysbyty Castell-nedd Port Talbot

181008-wardJ-J-Hefford-N-Lewis-C-Okorie-L-Beynon-022

Rhifau Cyswllt Ward
  • Canolfan Geni a Ward Llafur - 01639 862103 neu 862117
  • Ward A (Llawfeddygol) - 01639 862042 neu 862031
  • Ward B2 (Cyhyrysgerbydol) - 01639 862340
  • Ward C - 01639 862547 neu 862071
  • Ward D - 01639 862055 neu 862633 neu 862199 
  • Ward E - 01639 862340 neu 862400
  • Ward F - 01639 862516
  • Ward G - 01639 862520 neu 862521
  • Adsefydlu-niwro - 01639 862403 
  • Y Rhosyn (Gofal lliniarol) - 01639 862481