Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Ein Hysbytai

Ysbyty Treforys

Mwy o wybodaeth

Ysbyty Singleton

Mwy o wybodaeth

Awyrlun o Ysbyty Castell-nedd Port Talbot
Ysbyty Castell-nedd Port Talbot

Mwy o wybodaeth

Llun tu allan  Ysbyty Gorseinon
Ysbyty Gorseinon

Mwy o wybodaeth

Awyrlun o Ysbyty Cefn Coed
Ysbyty Cefn Coed

Mwy o wybodaeth

Llun o'r arwydd sy'n arwain at Ysbyty Tonna
Ysbyty Tonna

Mwy o wybodaeth

Llun o'r arwydd pren y tu allanTaith Newydd
Taith Newydd

Mwy o wybodaeth

Darn o gelf sy'n cynrychioli Clinig Caswell
Clinig Caswell

Mwy o wybodaeth