Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Uned Peirianneg Adsefydlu

Mae'r Uned Peirianneg Adsefydlu (REU) yn darparu gofal ystumiol, symudedd a phwysau cymhleth i'r rhai yn Ne Orllewin Cymru.

Mae'r gwasanaethau a ddarperir yn yr uned yn cynnwys Seddi Arbenigol (cadeiriau olwyn), Gwasanaeth Ysgogi Trydanol Gweithredol (FES) a Gwasanaeth Atal ac Ymyrryd Pwysedd Gwasgedd (PUPIS), yn ogystal ag ymchwil a datblygu yn y meysydd hyn.

Mae'r uned wedi'i lleoli yn y Ganolfan Adsefydlu Arbenigol yn Ysbyty Treforys, a agorwyd ym mis Ionawr 2013, ac mae ganddi gyfleusterau modern i ddarparu gwasanaeth o ansawdd uchel i'n cleifion.

 

Delwedd o'r ganolfan adsefydlu

Delwedd o ystafell glinig