Mae ein hysbytai yn brysur IAWN. Os nad yw'n argyfwng, ewch i'n tudalen cyngor ar ofal brys
Mae norofeirws yn cylchredeg. Ewch i'n tudalen cyngor norofeirws

Mae'r gaeaf yma - felly mae'r ffliw hefyd! Ewch i'n tudalen cyngor ar y ffliw 

Uned Peirianneg Adsefydlu

Specialist%20Rehabilitation%20Centre%202

Mae'r Uned Peirianneg Adsefydlu (REU) yn darparu gofal ystumiol, symudedd a phwysau cymhleth i'r rhai yn Ne Orllewin Cymru.

Mae'r gwasanaethau a ddarperir yn yr uned yn cynnwys Seddi Arbenigol (cadeiriau olwyn), Gwasanaeth Ysgogi Trydanol Gweithredol (FES) a Gwasanaeth Atal ac Ymyrryd Pwysedd Gwasgedd (PUPIS), yn ogystal ag ymchwil a datblygu yn y meysydd hyn.

Mae'r uned wedi'i lleoli yn y Ganolfan Adsefydlu Arbenigol yn Ysbyty Treforys, a agorwyd ym mis Ionawr 2013, ac mae ganddi gyfleusterau modern i ddarparu gwasanaeth o ansawdd uchel i'n cleifion.

 

Delwedd o'r ganolfan adsefydlu

Delwedd o ystafell glinig