Mae ein hysbytai yn brysur IAWN. Os nad yw'n argyfwng, ewch i'n tudalen cyngor ar ofal brys
Mae norofeirws yn cylchredeg. Ewch i'n tudalen cyngor norofeirws

Mae'r gaeaf yma - felly mae'r ffliw hefyd! Ewch i'n tudalen cyngor ar y ffliw 

Profion Gwaed

Profion Gwaed

Mae gan brofion gwaed, neu fflebotomi fel y cyfeirir atynt weithiau, ystod eang o ddefnyddiau ac maent yn un o'r mathau mwyaf cyffredin o brofion meddygol.

Gellir defnyddio prawf gwaed i asesu eich iechyd cyffredinol, gwirio a oes gennych haint, gweld pa mor dda y mae rhai organau fel yr afu a'r arennau yn gweithio ac yn sgrinio am rai cyflyrau genetig.

Gweler isod am wybodaeth ar glinigau prawf gwaed. Mae clinigau ar gael i gleifion ag anghenion arbennig.

  • Am ymholiadau cyffredinol am brofion gwaed yn unrhyw un o'n hysbytai, ffoniwch 01792 703049.
  • Mynediad i'r anabl: Am resymau iechyd a diogelwch rydym yn cadw'r hawl i flaenoriaethu cleifion â phroblemau symudedd yn ein clinigau.
  • Gwnewch bob ymdrech i fynychu apwyntiadau prawf gwaed a drefnwyd yn eich meddygfa. Rydym yn cadw cofnod o apwyntiadau a gollwyd.