Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Plant / Pobl Ifanc

COVID-19

DIWEDDARIAD COVID-19: Gwasanaethau Plant

Rydym yn aildrefnu rhai o'n gwasanaethau plant yn Ysbyty Treforys mewn ymateb i COVID-19.

O ddydd Llun, 30 Mawrth, bydd Adran Argyfwng Pediatreg yr ysbyty yn cael ei chydleoli gyda’r Uned Asesu Pediatreg i ffurfio Uned Argyfwng Plant (CEU) bwrpasol. Mae hyn er mwyn amddiffyn plant a'u teuluoedd yn ystod yr achosion.

Mae'r fynedfa i CEU wedi'i lleoli trwy yrru heibio prif fynedfa'r adran achosion brys a chymryd y troad nesaf i'r dde. Bydd arwyddion i'w gweld.

Bydd yr uned yn derbyn cleifion 0-16 oed.

Ar hyn o bryd dim ond un rhiant neu ofalwr yr ydym yn ei ganiatáu, ac mae'r fynedfa'n gollwng yn unig. Rydych yn gallu parcio arferol mewn ysbytai.

Mae'r llwybr ar gyfer atgyfeiriadau meddygon teulu yn aros yr un peth.

Sut ni'n gallu helpu

Rydym yn darparu ystod eang o wasanaethau yn y gymuned, yn ein canolfannau plant arbennig ac yn ein hysbytai.

Babanod newydd