Mae ein hysbytai yn brysur IAWN. Os nad yw'n argyfwng, ewch i'n tudalen cyngor ar ofal brys
Mae norofeirws yn cylchredeg. Ewch i'n tudalen cyngor norofeirws

Mae'r gaeaf yma - felly mae'r ffliw hefyd! Ewch i'n tudalen cyngor ar y ffliw 

Coronafirws. Ymateb Iechyd Cyhoeddus Cymru i achos yn Wuhan, Tsieina

Gwasanaethau Endosgopi

Endosgopi

Croeso i'r Gwasanaethau Endosgopi ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Defnyddir y term Endosgopi i ddisgrifio archwiliad gweledol uniongyrchol unrhyw ran o du mewn y corff trwy offeryn gwylio optegol.

Gall hyn fod trwy'r geg i mewn i'r stumog (gastrosgopi), trwy'r anws i'r coluddyn mawr (colonosgopi), trwy'r trwyn i'r ysgyfaint (broncosgopi), neu trwy'r wrethra i'r bledren (cystosgopi).

Archwiliad arall a gyflawnir gan y staff endosgopi yw ERCP (cholangiopancreatography ôl-weithredol endosgopig). Mae llifyn yn cael ei chwistrellu i'r dwythellau bustl a pancreatig gan ddefnyddio endosgop fideo hyblyg. Yna cymerir pelydrau-x i amlinellu'r dwythellau bustl a'r pancreas.

Mae'r Adran Endosgopi yn cynnwys unedau yn Ysbyty Singleton, Castell-nedd Port Talbot ac Ysbyty Treforys. Mae'r unedau'n cynnal ystod lawn o driniaethau endosgopig diagnostig a therapiwtig ar gyfer cleifion allanol a chleifion mewnol. Mae'r unedau'n trin dros 12,000 o gleifion y flwyddyn. Mae Canolfan Sgrinio Canser y Coluddyn hefyd wedi'i lleoli yn yr adran lle mae colonosgopi sgrinio a sigmoidoscopi hyblyg yn cael ei berfformio yn Ysbyty Treforys

Mae Gastroenterolegwyr Ymgynghorol, Meddygon Ymgynghorol a Llawfeddygon Ymgynghorol yn cyflawni gweithdrefnau. Mae'r holl weithdrefnau a gweithredwyr yn cael eu monitro'n agos am ansawdd, diogelwch a phrofiad cleifion yn unol â'r Safonau a amlinellir gan safonau endosgopi y Cyd-grŵp Cynghori (JAG).

Ysbyty Treforys ac Singleton ar agor rhwng 8am a 6pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Ysbyty Castell-nedd o ddydd Llun i ddydd Iau 8am i 6pm a dydd Gwener 8am i 2pm.

Y gweithdrefnau yr ydym yn eu cyflawni yw endosgopi gastroberfeddol Uchaf, ERCP (cholangiopancreatograffi ôl-weithredol endosgopig) trwy'r geg i mewn i'r gwregys, y stumog a'r coluddyn bach; mae sigmoidoscopi hyblyg a cholonosgopi trwy'r anws i mewn i'r colon; mae broncosgopi trwy'r trwyn i'r ysgyfaint.