Gwasanaethau Cardiaidd

nurse-3624463_1920

Yn Ysbyty Treforys mae gennym wasanaethau cardioleg a llawdriniaeth gardiothorasig.

Os cewch eich cyfeirio at gardioleg byddwch yn cael eich asesu a'ch trin yn feddygol. Efallai y bydd gennych weithdrefn fel cathetr cardiaidd neu angioplasti coronaidd, sy'n lledu rhydwelïau coronaidd wedi'u blocio neu eu culhau.

Gweler yr adran cardioleg isod am fwy o wybodaeth.

Mae ein hadran llawdriniaethau cardiothorasig yn perfformio llawdriniaeth ar y galon, yr ysgyfaint a'r frest gan gynnwys llawdriniaeth osgoi a llawdriniaeth ar y galon agored. Gellir cynllunio hyn ymlaen llaw neu ei wneud mewn argyfwng.

Gweler yr adran llawdriniaethau cardiothorasig am fwy o wybodaeth.