Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Cysylltiadau Defnyddiol

Dolenni Defnyddiol I Gymorth Pellach
Gwasanaethau Gwybodaeth a Chymorth Canser (CISS)

Mae CISS yn darparu ymweliadau cefnogol ysbyty, cartref a gweithle ar gais, cwnsela a llinell gymorth ffôn.

Infoengine

Mae InfoEngine, a ddarperir gan Gyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Abertawe (SCVS), yn gyfeiriadur ar-lein o wasanaethau'r Trydydd Sector (gwirfoddol / cymunedol), sydd bellach yn cwmpasu Cymru gyfan. Gallwch chwilio am wasanaethau sy'n berthnasol i'ch mater.

Sefydliad Old Mill

Mae'n darparu cymorth corfforol ac emosiynol i bobl â chanser. Maent yn cynnig ystod o therapïau cyflenwol yn rhad ac am ddim yn ogystal â digwyddiadau, cyrsiau a boreau coffi.

Cymorth Canser Macmillan

Mae'n darparu cyngor a chefnogaeth i bobl sy'n byw gyda chanser a'u teuluoedd. Mae Macmillan yn rhedeg llinell gymorth a gall helpu gyda'r costau ychwanegol y gall canser eu hachosi.

Maggie's

Mae gan Maggie's ganolfan yn Ysbyty Singleton, sy'n darparu cefnogaeth ymarferol, emosiynol a chymdeithasol.

 

Sylwer: Ni ellir dal y bwrdd iechyd yn gyfrifol am gywirdeb y wybodaeth a gedwir ar wefannau allanol.

Sylwir os gwelwch yn dda bod rhai dolenni allanol ddim ar gael yn y Gymraeg.