Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Adran Radiotherapi

Mae radiotherapi yn weithdrefn hynod arbenigol sy'n defnyddio pelydrau X egni uchel i drin tiwmorau a all fod yn ganseraidd neu beidio.

Mae radiotherapi yn gweithio trwy niweidio celloedd yn yr ardal yr ydym yn ei thrin, gan sicrhau nad ydynt yn tyfu ymhellach. Mae celloedd arferol yn cael eu difrodi yn y broses ond mae ganddynt y gallu i wella. Darperir triniaeth gan beiriannau o'r enw Cyflymwyr Llinellol (Linacs) ac mae'n broses ddi-boen.

Mae Canolfan Radiotherapi Ysbyty Singleton yn cynnwys adrannau cynllunio a thriniaeth - ffiseg feddygol.   Mae gennym y gallu i drin 135 o gleifion y dydd a dros 2000 o gleifion yn flynyddol.

Mae'r adran driniaeth yn cynnwys sganiwr CT, efelychydd a Chyflymydd Llinellol 4 Elekta (Lin A, Lin B, Lin C), un ohonynt yn beiriant Synergedd Elekta (Lin D).

Gelwir y staff sy'n perfformio'r sganiau ac yn cyflwyno'r driniaeth yn Radiograffwyr. Mae radiograffwyr gwrywaidd a benywaidd yn gweithio yn yr adran radiotherapi yn ogystal â myfyrwyr radiograffeg o Brifysgol Caerdydd.