Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Gwybodaeth am feddyginiaeth

Oherwydd y nifer cynyddol o achosion o coronafeirws (COVID-19) ledled y DU, mae gwasanaethau iechyd fel meddygfeydd, cemegwyr lleol ac ysbytai yn brysur iawn.

Cofiwch archebu'ch meddyginiaeth reolaidd gan eich meddyg teulu, fferyllfa leol neu arbenigwr arall mewn digon o amser, cyn i chi redeg allan.

Bydd yr adran arennol yn parhau i gyflenwi meddyginiaeth yr ydym fel arfer yn ei rhoi i chi. Nid ydym yn gallu rhoi meddyginiaeth i chi y mae eich meddyg teulu, fferyllfa leol neu arbenigwyr eraill yn ei darparu fel arfer.

Os ydych chi'n derbyn meddyginiaeth gan yr adran arennol, archebwch nhw yn y ffordd arferol. Gwnewch yn si┼Ár nad ydych chi'n rhedeg allan o feddyginiaeth. Mae ein manylion cyswllt isod:

 

Gwybodaeth gyswllt y Gwasanaeth Meddyginiaethau Arennol:

Ffôn : 01792 531293

Neges testun SMS: 07860017368

E-bost: abm.renalmedicinesService@wales.nhs.uk

 

Gwybodaeth gyswllt y Gwasanaeth Anemia Arennol:

Ffôn : 01792 703392

 

Gwybodaeth ddefnyddiol:

Bydd PatientView yn caniatáu ichi weld eich canlyniadau gwaed, eich meddyginiaeth ac unrhyw newidiadau diweddar i'r feddyginiaeth a roddwn i chi

  • Storiwch ein manylion cyswllt a'u rhannu gyda ffrindiau a pherthnasau

 

Yr eiddoch yn gywir,

Yr Adran Arennol, Ysbyty Treforys.